CVs

Yn aml, eich CV yw'r ddogfen gyntaf y bydd cyflogwr yn ei darllen amdanoch chi.

Mae'n bwysig rhoi'r amser a'r sylw y mae'n ei haeddu.

Offer

Gwneud cais - canllawiau ymarferol

Mae’n rhoi cyflwyniad i chi i'r mathau o CV y gallwch eu creu a'r adrannau yr hoffech eu cynnwys efallai.

Gallwch hefyd gwblhau ein e-Fodiwl CV i'ch helpu i ddechrau.

Hanfodion

Dyma rai o'n prif gynghorion i'w cofio:

  • Nid oes 'un ffordd orau' i ysgrifennu'ch CV: dylai eich CV fod yn unigryw i chi.
  • Ni ddylai eich CV fod yn fwy na dwy dudalen.
  • Anelwch at faint ffont heb fod yn llai nag 11 a chadwch eich steil ffont yn gyson drwy’r ddogfen.
  • Dylech deilwra'ch CV tuag at y rôl a'r cwmni yr ydych yn gwneud y cais. Dangoswch eich bod wedi bod yn ymchwilio a'ch bod yn cyd-fynd â'u gofynion.
  • Ystyriwch ysgrifennu'ch CV yn y trydydd person i gael cyffyrddiad proffesiynol (ceisiwch osgoi "Myfi", "fi", "ni", ac ati)
  • Tynnwch sylw at brofiad perthnasol a sgiliau trosglwyddadwy, gan brofi eich addasrwydd ar gyfer y rôl.
  • Rhowch enghreifftiau bob amser i gefnogi eich datganiadau.
  • Meddyliwch am ddefnyddio pwyntiau bwled i'w gwneud hi'n haws i gyflogwr eu darllen a chadwch y CV yn gryno.
  • Prawf ddarllenwch eich CV pan fyddwch wedi gorffen i chwilio am unrhyw wallau sillafu a gwallau gramadegol.

Adnoddau