Assessment centres

Mae canolfannau asesu yn asesu’ch addasrwydd ar gyfer swydd.

Gallant ddefnyddio cyfuniad o dasgau a gweithgareddau. Efallai eich bod chi'n cymryd rhan ochr yn ochr â phobl eraill.

Fe'u defnyddir fel arfer gan recriwtwyr mawr wrth benodi graddedigion.

Adnoddau

Yn yr un modd â chyfweliadau, mae'n hanfodol eich bod wedi paratoi cyn i chi gyrraedd. Defnyddiwch y wybodaeth ganlynol i ddechrau:

I baratoi ar gyfer canolfan asesu, cwblhewch ein  cwrs canolfannau asesu ar yr e-Fodiwl Gyrfaoedd..Resources