Cyfweliadau

Mae cyfweliadau’n gwerthuso addasrwydd ymgeisydd ar gyfer rôl.

Gall fformat cyfweliad amrywio, felly mae'n bwysig bod yn barod.

Adnoddau

Gallwch ddysguwy am gyfweliadau a sut i baratoi ar eu cyfer trwy:

Gallwch hefyd gwblhau ein cwrs  sgiliau cyfweld ar yr e-fodiwl Gyrfaoedd  fel cyflwyniad i baratoi ar gyfer cyfweliad.

Ymarfer eich techneg


Y ffordd orau o ddod yn hyderus ac yn gymwys mewn cyfweliadau yw ymarfer, ac mae'r brifysgol yn darparu lle gwych i ymarfer mewn amgylchedd diogel a pherffeithio'r dechneg honno. I’ch cychwyn chi, rydym yn argymell dwy ffordd i ymarfer:

Ymarfer cyfweliad fideo

Cyrchwch ein llwyfan ymarfer cyfweliad fideo lle gallwch gyrchu dwsinau o setiau cwestiynau awtomataidd.

Gallwch ddewis y math o gwestiynau yn seiliedig ar arddulliau cwestiynau a / neu sectorau diwydiant. Bydd y llwyfan greddfol yn darparu adborth ar unwaith ar eich perfformiad a gallwch hyd yn oed ofyn i aelod o'r Tîm Gyrfaoedd adolygu'ch atebion hefyd.

Ffug gyfweliadau

Trefnwch ffug gyfweliad trwy adran ‘Penodiadau’ CanolbwyntMet. Mae'r rhain yn gweithio'n dda iawn os oes gennych gyfweliad ar y gweill fel y gall ein Tîm Gyrfaoedd baratoi cwestiynau yn seiliedig ar y cwmni, disgrifiad swydd a manyleb person ac unrhyw wybodaeth ychwanegol sydd gennych am y cyfweliad.

Resources