E-Fodiwl Gyrfaoedd

Mae’n e-Fodiwl gyrfaoedd yn cynnwys ystod o e-Wersi rhyngweithiol a gafaelgar sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu’ch sgiliau cyflogadwyedd a dechrau cynllunio ar gyfer eich gyrfa.

Mynediad

P'un ai eich bod yn fyfyriwr blwyddyn gyntaf, blwyddyn olaf neu wedi graddio o Met Caerdydd mae'r e-Wersi yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol, gweithgareddau, templedi ac adnoddau pellach i gefnogi’ch anghenion datblygu gyrfa.


Pynciau

Wedi'u creu gan dîm Gyrfaoedd Met Caerdydd, mae'r e-Wersi wedi'u teilwra ar gyfer ein myfyrwyr ac yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

  • Cynllunio’ch Dyfodol
  • Sicrhau profiad gwerthfawr
  • Rhwydweithio a’r cyfryngau cymdeithasol
  • Dod o hyd i'ch swydd i raddedigion
  • Perffeithio eich CV a'ch llythyr eglurhaol
  • Ysgrifennu ffurflen gais lwyddiannus
  • Disgleirio mewn cyfweliadau a chanolfannau asesu

Tystebau myfyrwyr

“Roedd yn dda iawn, ddim yn rhy hir ond yn addysgiadol iawn”

“Dylai'r rhain gael eu hymgorffori yn ein gwaith asesedig; maen nhw’n ddefnyddiol iawn ac yn procio'r meddwl”

Resources