Hafan>Astudio>Astudio Ôl-raddedig
Postgraduate Study at Cardiff met

Astudio Ôl-raddedig

P'un a ydych chi'n chwilio am astudiaeth amser llawn neu ran-amser, mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn ddewis rhagorol ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig ac astudiaeth ymchwil.


 ​​​​​​​​​
​​​​

Graddedigion yw 35 y cant o gyfanswm poblogaeth y myfyrwyr - ymhlith y gyfran uchaf o holl brifysgolion Cymru.

Rydym yn ymfalchïo bod gennym enw da mewn ymchwil gymhwysol ac ymgysylltiad gweithredol â busnes a diwydiant, a gallwn gynnig cyrsiau a addysgir penigamp a chyfleoedd ymchwil unigryw ar draws ein pum ysgol academaidd.

Mae cyfraddau boddhad myfyrwyr* ein graddedigion yn uchel ar draws ein holl ysgolion academaidd, yn enwedig o fewn graddau sy'n seiliedig ar ymchwil.

Gofyn am brosbectws

Os hoffech ddarganfod mwy, porwch drwy ein hamrywiaeth o gyrsiau ôl-raddedig trwy glicio ar y dolenni isod, lle gallwch gysylltu â'n timau rhaglenni ôl-raddedig yn uniongyrchol a threfnu ymweliad neu sgwrs.

* Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig (PRES) 2015.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar gyfer darpar fyfyrwyr cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar wefan CCAUC 'Camau at Astudio Ôl-raddedig'.


Postgrad A-Z of courses
Ôl-radd A-Y

Porwch drwy ein hamrediad eang o gyrsiau ôl-raddedig.
Dod o hyd i gwrs

Ffioedd Dysgu

Lawrlwythwch y tabl ffioedd dysgu ôl-raddedig ac ymchwil diweddaraf.
Darllenwch fwy

Gwneud cais Ar-lein

​Gwneud cais yn uniongyrchol i’r brifysgol gan ddefnyddio ein gwasanaeth ymgeisio ar-lein.
Gwneud cais Ar-lein

Gostyngiad o 25% i Gyn-fyfyrwyr

Mae Disgownt Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn rhoi gostyngiad o 25 y cant ar ffioedd hyfforddi cyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy’n ymrestru ar gyrsiau ôl-radd a addysgir (yn unol ag amodau).

See if you are eligible.