Hafan>Ynglŷn â Ni>Learning & Teaching Development Unit
QED image and logo

Y Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd

 

Adeiladu agwedd gyfannol at ansawdd  

Croeso i wefan y Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd (QED). Os ydych chi'n aelod o staff Prifysgol Metropolitan Caerdydd, cliciwch yma i gael mynediad i'n gwefan fewnol. Mae'r ddwy uned, Uned Safonau Academaidd ac Ansawdd (ASQU) ac Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu (LTDU) wedi cyfuno i ffurfio cyfarwyddiaeth newydd sy'n canolbwyntio ar agwedd integredig at ansawdd - gan fynd i'r afael â sicrwydd a gwelliant. Enw'r tîm newydd yw'r Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd/Quality Enhancement Directorate - sy'n cynrychioli'r ymgyrch tuag at agenda ansawdd wedi'i harwain gan welliant.

Rydym yn darparu agwedd integredig, cydweithredol at weithio - gyda thimau o ymarferwyr ystwyth proffesiynol cymwys.  Mae prosesau symlach, gyda defnydd deallus o ddata, agwedd gymesur a seiliedig ar risg at asesu ansawdd a'r cyfle i wreiddio dylunio rhaglenni pedagogaidd ac arloesol yn galluogi'r Brifysgol i ganolbwyntio ar ganlyniadau myfyrwyr a llwyddiant myfyrwyr.  

Y nod yn y pen draw yw adeiladu timau perfformiad uchel hollol integredig, wedi'u hail-alinio i'r rhaglen a chylchoedd bywyd myfyrwyr.  Bydd strwythur y timau hyn yn galluogi gwasanaeth gwell a symlach i Ysgolion, partneriaid a rhanddeiliaid eraill. I ddarganfod mwy am ein gwaith, defnyddiwch y dolenni ar yr ochr chwith - i ddarganfod mwy am y tîm a gyda phwy i gysylltu, cliciwch yma.  I gysylltu, e-bostiwch: qed@cardiffmet.ac.uk (ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â Moodle, e-bostiwch learningdevelopment@cardiffmet.ac.uk )