Hafan>Ynglŷn â Ni>Learning & Teaching Development Unit
QED image and logo

Y Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd

 

Adeiladu agwedd gyfannol at ansawdd  

Croeso i wefan y Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd (CGA). Mae'r Gyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd wrth galon Met Caerdydd, gan weithio mewn partneriaeth â chydweithwyr yn yr Ysgolion a’r Gwasanaethau Proffesiynol i wneud cyfraniad cadarnhaol at brofiadau staff a myfyrwyr yn y Brifysgol. Gan bontio’r ddarpariaeth Sicrhau Ansawdd a gwelliant a datblygiad Addysgu a Dysgu, mae’r Gyfarwyddiaeth yn chwarae rhan unigryw ac arwyddocaol wrth lunio polisi a chynnydd yn unol â Chynlluniau Strategol ein Prifysgol.

Rydym yn darparu agwedd integredig, cydweithredol at weithio - gyda thimau o ymarferwyr ystwyth proffesiynol cymwys.  Mae prosesau symlach, gyda defnydd deallus o ddata, agwedd gymesur a seiliedig ar risg at asesu ansawdd a'r cyfle i wreiddio dylunio rhaglenni pedagogaidd ac arloesol yn galluogi'r Brifysgol i ganolbwyntio ar ganlyniadau myfyrwyr a llwyddiant myfyrwyr.  

I ddarganfod mwy am ein gwaith, defnyddiwch y dolenni ar yr ochr chwith - i ddarganfod mwy am y tîm a gyda phwy i gysylltu, cliciwch yma.  I gysylltu, e-bostiwch: qed@cardiffmet.ac.uk (ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â Moodle, e-bostiwch learningdevelopment@cardiffmet.ac.uk)