i-zone


Monday to Thursday - 9:00 - 17:00


Ewch i'r parth-g i ddarganfod mwy am Wasanaethau Myfyrwyr a chyflogadwyedd, a chael mynediad at gymorth anacademaidd.

Pwy ydyn ni

Mae ein staff cyfeillgar yn rhan o’r tîm Cymorth Myfyrwyr a Chyflogadwyedd, ac wedi’u lleoli ar gampws Cyncoed a Llandaf.

Rydyn ni yma i helpu, felly peidiwch ag oedi cyn galw heibio'r parth-g ar y naill gampws neu'r llall.

Sut allwn ni helpu

Y prif bethau y gallwn eich cefnogi gyda nhw yw:

Trefnwch apwyntiad

Er mwyn cyrchu llawer o'r apwyntiadau Gwasanaethau Myfyrwyr, mae angen i fyfyrwyr presennol gwblhau ein ffurflen gymorth Anabledd, Lles a Chynghori.

If you’re having trouble with this form, or have any questions, the i-zone team can help you. We can also help you check the details of an existing appointment.

Gwasanaethau eraill

Os na allwn helpu'n uniongyrchol â'ch ymholiad, gallwn eich cysylltu â'r adran gywir.

Er enghraifft, os ydych chi'n cael trafferth gyda ffioedd dysgu, cofrestru, neu wneud cais am wasanaethau lliniaru, galwch heibio i'r parth-g a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad â'r bobl iawn.


Oriau agor

Dydd Llyn - Dydd Iau

9:00 - 17:00


Dydd Gwener

9:00 - 16:30

Manylion cyswllt

Llandaff
+44 (0)29 2020 5600 


Cyncoed
+44 (0)29 2020 5460