Y Gaplaniaeth

Mae'r Gwasanaeth Caplaniaeth yn rhan unigryw a bywiog o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae ganddo undod sy'n anrhydeddu pobl o bob ffydd a phobl o ddim ffydd, ac mae'n amgylchedd croesawgar, diogel sy’n parchu cyfrinachedd ac ar gael i'r holl staff a myfyrwyr.

Mae'r Gaplaniaeth yn darparu nifer o wasanaethau gan gynnwys:

Cefnogaeth profedigaeth

Gall colli rhywun annwyl fod yn ddinistriol a gall y galar sy'n dilyn teimlo'n annioddefol ar brydiau. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi wrth i chi galaru.

Mannau i weddïo

Mae gennym dair ystafell weddi aml-ffydd ar draws ein campysau.

Llandaf
 • A0.22 (Ystafell Gweddi Fenywaidd)
 • A0.23 (Ystafell Weddi Wrywaidd)
Mae'r rhain hefyd yn cynnwys cyfleusterau pureiddio.

Cyncoed
 •  Fe’i lleolir yn ystafell B0090.
Gallwn ddarparu gwybodaeth am gymunedau ffydd ac addoldai lleol.

Ffydd ar y campws

Rydym yn cynnig:

 • digwyddiadau rhyng-ffydd i annog trafodaeth rhwng aelodau o wahanol gredoau
 • lle i drafod ymholiadau personol sy'n gysylltiedig â chrefydd, cred neu athroniaeth

Cymorth i Ddioddefwyr Troseddau Casineb

Rydym yn cynnig:

 • cefnogaeth emosiynol i ddioddefwyr Troseddau Casineb (gall ei gynnwys eich helpu i riportio Trosedd Casineb)
 • rydym hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth.

Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Rydym yn cynnig:

 • pecynnau cymorth wedi'u personoli ar gyfer Myfyrwyr sy’n Geiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Gofal bugeiliol

Rydym yn cynnig:

 • ymweliadau ysbyty i fyfyrwyr sy'n sâl
 • mynd gyda myfyrwyr sy'n mynychu achosion llys
 • clust i wrando a gwyneb cyfeillgar i unrhyw un sy'n teimlo'n ynysig, yn unig neu ddim ond eisiau lle i rannu’r hyn sydd ar ei meddwl.

Cysylltwch â ni

Rydyn ni'n darparu cefnogaeth trwy'r amseroedd anodd ac rydym wrth ein bodd yn dathlu'ch llwyddiannau hefyd.

Rydyn ni bob amser yn glust i wrando pan fydd angen i chi siarad. Mae ein drysau wastad ar agor!

I drefnu apwyntiad neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â:

Ameira Bahadur-Kutkut