Y Gaplaniaeth

​​Mae'r Gwasanaeth Caplaniaeth yn rhan unigryw a bywiog o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae ganddo undod sy'n anrhydeddu pobl o bob ffydd a phobl o ddim ffydd, ac mae'n amgylchedd croesawgar, diogel sy'n parchu cyfrinachedd ac ar gael i'r holl staff a myfyrwyr.

Mae'r Gaplaniaeth yn darparu nifer o wasanaethau gan gynnwys:


Cefnogaeth Profedigaeth

Gall colli rhywun annwyl fod yn ddinistriol a gall y galar sy'n dilyn teimlo'n annioddefol ar brydiau. Rydyn ni yma i'ch cefnogi chi wrth i chi galaru.


Mannau i Weddïo

Mae gennym ni ystafelloedd gweddïo aml-ffydd ar y ddau gampws.

Llandaf

Mae'r ystafell weddïo aml-ffydd yn T0.07 gydag ystafelloedd ymolchiad yn gyfagos.

Cyncoed

Mae'r ystafell weddïo aml-ffydd yn B0090.

Gallwn ddarparu gwybodaeth am gymunedau ffydd ac addoldai lleol.​


Ffydd ar y Campws

Rydym yn cynnig:

  • digwyddiadau rhyng-ffydd i annog trafodaeth rhwng aelodau o wahanol gredoau
  • lle i drafod ymholiadau personol sy'n gysylltiedig â chrefydd, cred neu athroniaeth


Cymorth i Ddioddefwyr Troseddau Casineb

Rydym yn cynnig:

  • cefnogaeth emosiynol i ddioddefwyr Troseddau Casineb (gall ei gynnwys eich helpu i riportio Trosedd Casineb)
  • rydym hefyd yn gweithio i godi ymwybyddiaeth


Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Rydym yn cynnig:

  • pecynnau cymorth wedi'u personoli ar gyfer Myfyrwyr sy'n Geiswyr Lloches a Ffoaduriaid


Gofal Bugeiliol​

Rydym yn cynnig:

  • ymweliadau ysbyty i fyfyrwyr sy'n sâl
  • mynd gyda myfyrwyr sy'n mynychu achosion llys
  • clust i wrando a gwyneb cyfeillgar i unrhyw un sy'n teimlo'n ynysig, yn unig neu ddim ond eisiau lle i rannu'r hyn sydd ar ei meddwl


Cysylltwch â Ni

Rydyn ni'n darparu cefnogaeth trwy'r amseroedd anodd ac rydym wrth ein bodd yn dathlu'ch llwyddiannau hefyd.

Rydyn ni bob amser yn glust i wrando pan fydd angen i chi siarad. Mae ein drysau wastad ar agor!

I drefnu apwyntiad neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â​:

Ameira Bahadur-Kutkut
ABahadur-Kutkut@cardiffmet.ac.uk​