Cysylltu â Ni

Rydym yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr, gan gynnwys cwnsela ac iechyd meddwl, cymorth anabledd, a rheoli arian. 

i-zone

Ewch i i-zone er mwyn datrys eich ymholiadau anacademaidd.

Gall myfyrwyr hefyd drefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb trwy'r i-zone.  Gall staff i-zone hefyd ddangos i fyfyrwyr sut i drefnu apwyntiadau ar-lein os ydyn nhw'n ansicr sut i wneud hyn. 


Gofyn cwestiwn

Gallwch fewngofnodi i MetHub i ofyn cwestiwn.


Oriau Agor

​Dydd Llun i Ddydd Iau
​9:00 - 17:00
​Dydd Mercher
​9:00 - 16:00
Dydd Gwener
​9:00 - 16:30


Cysylltu â Ni

Ebost: studentservices@cardiffmet.ac.uk

Ffon: 02920 416170

Lleoliad

​Llandaf
​Cyncoed
Gwasanaethau Myfyrwyr
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB
Gwasanaethau Myfyrwyr
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Ffordd Cyncoed
Caerdydd
CF23 6XD