Cysylltu â ni

Rydym yn darparu cefnogaeth ac arweiniad i fyfyrwyr, gan gynnwys cwnsela ac iechyd meddwl, cymorth anabledd, a rheoli arian.


parth-g

Ewch i parth-g er mwyn datrys eich ymholiadau anacademaidd.

Gallwch hefyd drefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb trwy'r parth-g. Gall staff parth-g hefyd ddangos i chi sut i drefnu apwyntiadau ar-lein os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn.


Gofyn cwestiwn

Gallwch fewngofnodi i MetHub​ i ofyn cwestiwn.


Cysylltu â Ni

E-bost: studentservices@cardiffmet.ac.uk

Ffôn: 029 2041 6170


Lleoliad

​Llandaf​Cyncoed
Gwasanaethau Myfyrwyr
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB
Gwasanaethau Myfyrwyr
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Ffordd Cyncoed
Caerdydd
CF23 6XD