Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr>Trefnu apwyntiad

Trefnu apwyntiad

Gall myfyrwyr presennol fewngofnodi i MetHub i drefnu apwyntiad.

Mewngofnodi i MetHub

Gallwch hefyd drefnu apwyntiadau wyneb yn wyneb drwy’r parth-g. Gall staff parth-g hefyd ddangos i chi sut i drefnu apwyntiadau ar-lein os nad ydych yn siŵr sut i wneud hyn.

Gallwch drefnu apwyntiad ar MetHub i siarad â chynghorydd am:

  • Anabledd, iechyd meddwl a dyslecsia
  • Cyngor ariannol


Adnoddau hunangymorth

Mae Togetherall yn blatfform rhad ac am ddim i fyfyrwyr Met Caerdydd gael cymorth iechyd meddwl dienw 24/7.

I ymuno â chymuned ar-lein gefnogol Togetherall, ewch i Togetherall a chofrestrwch gyda’ch cyfeiriad e-bost Prifysgol. Yna byddwch chi’n dewis enw defnyddiwr anhysbys tra byddwch ar Togetherall.