Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr>Trefnu apwyntiad

Trefnu apwyntiad

Gall myfyrwyr cyfredol drefnu apwyntiad gydag un o'n cynghorwyr, neu fynd i sesiwn galw heibio.


Gallwch drefnu apwyntiad ar MetHub i siarad ag ymgynghorydd am:

Adnoddau hunangymorth

Mae Togetherall yn blatfform rhad ac am ddim i fyfyrwyr Met Caerdydd gael cymorth iechyd meddwl dienw 24/7.

I ymuno â chymuned ar-lein gefnogol Togetherall, ewch i a chofrestrwch gyda'ch cyfeiriad e-bost prifysgol. Yna byddwch chi'n dewis enw defnyddiwr anhysbys tra byddwch ar Togetherall.