Astudio>New Students>Postgraduate Students

Croeso i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

​​​​Rydym yn gobeithio y bydd eich amser yma yn brofiad boddhaol a phleserus iawn, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i Brifysgol Metropolitan Caerdydd i gael dechrau eich astudiaethau. Bydd y wybodaeth ymuno â'r rhaglen isod yn esbonio ychydig mwy am eich cwrs, gan gynnwys manylion cyswllt Cyfarwyddwr y Rhaglen, ac yn esbonio pryd y bydd angen i chi fynychu am y tro cyntaf. Mae'n bwysig eich bod yn darllen eich gwybodaeth ymuno cyn gynted â phosib fel bod digon o amser gennych i gydymffurfio ag unrhyw ofynion arbennig ar gyfer eich rhaglen. Rhestrir y wybodaeth fesul cwrs isod.

Dewiswch eich mis mynediad isod i weld eich gwybodaeth ymuno. Os nad yw'r gwybodaeth ar gael i'w gweld, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Rhaglen.

Yn ogystal â'r wybodaeth isod, cyfeiriwch hefyd at Fanyleb eich Rhaglen, y byddwch eisoes wedi'i gweld pan gawsoch eich cynnig.​

Gwybodaeth Ionawr 2024

Ysgol Reoli Caerdydd

​​​​​​Llawlyfr Wythnos Groeso

​​Gwybodaeth Ychwanegol​

​Meistr Cyfrifeg a Chyllid - MSc
​Bancio a Chyllid - MSc/PgD/PgC 
​Rheoli Marchnata Digidol - MSc/PgD/PgC​
Meistri Economeg a Chyllid – MSc
​Entrepreneuriaeth a Rheoli Arloesi - MSc/PGC/PgD​
​Rheoli Prosiectau Digwyddiadau - MSc/PgD/PgC
Rheoli Marchnata Ffasiwn - MSc/PgD/PgC 
Meistr Rheolaeth Ariannol - MSc/PgD/PgC 
​Rheoli Busnes Rhyngwladol - MSc/PgD/PgC
Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol - MSc
​MBA - Meistr mewn Gweinyddu Busnes
​Rheoli Prosiectau - MSc
​Marchnata Strategol - MSc/PgD/PgC

​​Ysgol ​Dechnolegau Caerdydd​

​​​Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol

​Cyfrifiadureg Uwch - MSc / PgD / PgC
​Diogelwch Cyfrifiadurol Uwch – MSc/PgD/PgC
​Cyfrifiadureg a Gwyddor Data - MSc/PgD/PgC 
Rheolaeth Technoleg Gwybodaeth - MSc/PgD/PgC 
​Roboteg a Deallusrwydd Artiffisial - MSc/PgD/PgC 
​Rheoli Prosiectau Technoleg - MSc/PgD/PgC ​​

Ysgol Gwyddorau Chwaraeon ac Iechyd

Llawlyfr Wythnos Groeso

​Gwybodaeth Ychwanegol

​​Diogelwch Galwedigaethol, Iechyd a Lles​ - MSc​

​​ ​


Dolenni Defnyddiol Ychwanegol

Gwybodaeth Gofrestru Derbyniadau Llety Campysau a Lleoliadau Ffioedd a Chyllid Parth-G Byw yng Nghaerdydd Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Gwasanaethau Myfyrwyr Undeb y Myfyrwyr 


Cyrraedd yn Hwyr

Os am unrhyw reswm nad ydych yn gallu cyrraedd eich ymsefydlu neu eich bod wedi'ch derbyn i'r brifysgol fel ymgeisydd hwyr, byddwch yn gweld manylion cyswllt ar gyfer tîm eich rhaglen yn eich pecyn ymuno penodol (gweler y manylion ​uchod). Gwnewch yn siŵr eich bod yn cysylltu â'r tîm cyn gynted â phosibl i roi gwybod iddynt os byddwch yn colli'r ymsefydlu a byddant yn gallu rhoi'r wybodaeth angenrheidiol i chi.