Ffioedd a Chyllid>Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau>Welsh Medium Provision Scholarships

Ysgoloriaethau Darpariaeth Cyfrwng Cymraeg

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu profiad addysgol rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae wedi datblygu cwricwlwm academaidd a galwedigaethol eang trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae nifer o'n cyrsiau'n gymwys am ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

​Y dyddiad cau ar gyfer y Brif Ysgoloriaeth Coleg Cymraeg i fyfyrwyr sy’n dechrau ym Mis Medi 2022 yw’r 7fed o Ionawr 2022. Mae’r Brif Ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr israddedig sy’n astudio o leiaf 80 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae’n werth £1000 y flwyddyn. 

Mae’r Ysgoloriaeth Cymhelliant, sy’n ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio o leiaf 40 credyd trwy gyfrwng y Gymraeg, werth hyd at £500 y flwyddyn. Mae ymgeiswyr yn gallu ymgeisio rhwng mis Mehefin a Hydref 2022.

Cynigir 10 ysgoloriaeth Meistr bob blwyddyn. 

Ewch at y wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer mwy o wybodaeth. 

Mae Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen yn cynnig grantiau i ddinasyddion o Gymru sy'n astudio gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ac yn darparu hyd at £5,000 ar gyfer talu ffioedd dysgu. 

I ganfod pa gyrsiau sy'n cynnig modiwlau y gallwch eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg cliciwch yma.