Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd>Ymchwil ac Arloesi>Diwylliant, Polisi ac Ymarfer Proffesiynol

Diwylliant, Polisi ac Ymarfer Proffesiynol

​Diben diffiniol y thema ymchwil hon yw gwella’r broses o ddeall a chymhwyso damcaniaethau a gwybodaeth gwyddor gymdeithasol. Mae’r prif Grwpiau Ymchwil sy’n gysylltiedig â’r thema hon yn cynnwys: ‘Athroniaeth a moeseg’, ‘Dulliau ymchwil ansoddol a damcaniaeth gymdeithasol’, ‘Hyfforddi chwaraeon’, ‘Rheoli a datblygu chwaraeon’, ‘Addysg iechyd corfforol ar gyfer dysgu gydol oes’ ac ‘Iechyd meddwl mewn galwedigaethau heriol’. Hefyd, mae’r ddau grŵp olaf yn gweithredu o dan nawdd y ‘Ganolfan ymchwil iechyd, gweithgarwch a llesiant’ [CHAWR]) a leolir yn Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Caerdydd hefyd. Prif ddiben gwaith o dan y thema hon yw creu gwybodaeth yn ymwneud â gwella llesiant unigol, ymarfer ar y cyd a’r cyd-destun cymunedol.

 

Grwpiau Ymchwil ac Arloesi

 

Cysylltiadau Allweddol

Dr Alun Hardman - Athroniaeth a Moeseg Mewn Chwaraeon

Dr David Aldous - Addysg Iechyd Corfforol ar gyfer Dysgu Gydol Oes

Dr David Brown - Dulliau Ymchwil Ansoddol a Damcaniaeth Gymdeithasol

Dr Gethin Thomas - ​Hyfforddi Chwaraeon

Dr Alex McInch - Rheoli a Datblygu Chwaraeon

Yr Athro Stephen Mellalieu - Llesiant mewn Amgylcheddau Anodd