Hafan>Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Cyrsiau Byr a Micro-gymwysterau

Cyrsiau Byr a Micro-gymwysterau

​​​​​

 


​​​​Rydym wedi datblygu portffolio o micro-gyrsiau technoleg ddigidol i’ch helpu chi uwchsgilio, parhau â’ch datblygiad proffesiynol, neu ddysgu rhywbeth newydd mewn fformat hyblyg.

Mae micro-gyrsiau’n fyr ac ymarferol. Fel arfer yn para 10 wythnos yn unig, maent wedi’u cynllunio i ffitio o amgylch eich ymrwymiadau presennol. Byddwch yn dysgu mewn grwpiau bach, penodedig o uchafswm o 20 dysgwr, ar-lein neu wyneb yn wyneb. Mae micro-gyrsiau technoleg ddigidol ym Met Caerdydd yn ymdrin â phynciau sy’n berthnasol i’r diwydiant ac maen nhw’n rhad ac am ddim i’w mynychu.

Gallwch fynychu micro-gwrs er mwyn:

  • uwchsgilio a dysgu rhywbeth newydd
  • fel llwybr at gyflogaeth
  • cael blas ar bwnc penodol


Ein ​Micro-​gyrsiau​

​Gwybodaeth cwrs i ddod.​