Hafan>Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Labordy Roboteg EUREKA

Labordy Roboteg EUREKA

Cardiff Metropolitan University
 

Aelodau a Chyd-ymchwilwyr Allweddol:

 1. Professor Jon Platts, Deon, Ysgol Dechnolegau Caerdydd
 2. Dr Pengcheng Liu, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Dechnolegau Caerdydd
 3. Dr Simon Thorne, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Dechnolegau Caerdydd
 4. Dr Fiona Carroll, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Dechnolegau Caerdydd
 5. Dr Thanuja Mallikarachchi, Darlithydd, Ysgol Dechnolegau Caerdydd
 6. Nigel Jones, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Dechnolegau Caerdydd
 7. Lisa Fenn, Darlithydd, Ysgol Addysg Caerdydd
 8. Dr Nikolaos Konstantakis, Uwch Ddarlithydd, Ysgol Addysg Caerdydd
 9. Dr Sia Chow Siing, Uwch Ddarlithydd, Adran Cyfrifeg, Economeg a Chyllid, Ysgol Reoli Caerdydd

Interniaethau ac Ymchwilwyr Cyfredol 

 1. David Shuyang Hu
 2. Joel Pinney
 3. Corrine Ngandu
 4. Holly Jiya Zhao
 5. Jack Jiaji Yang
 6. Henry Gerui Zhang
 7. Junliang Liu
 8. Junbo Qi
 9. Aaron Joseph Smith
 10. Eliza Ioana Georgescu
 11. Alberto Campuzano
 12. Ervin Visitacion
 13. Vincent Moses Muzuva
 14. Pawr Dip
 15. David Basch
 16. Parastoo Porhonar 

 17. Aveen Najm

 18. Shiqi Lin

 19. Eleanor Walsh

Interniaethau Blaenorol:

 1. Cairen Carol, Graduated (MSc Information Technology Management)
 2. Fiona Li, Graduated as the Best Student of the academic year 2017/2018 in MSc in Data Science
 3. George Henry Chester Burns, Graduated as one of the best Dissertation titled: Service Robots in the Automobile Salesperson Profession (BSc in Computing)
 4. Stuart Hartley, BSc in Computer Science, Cardiff School of Technologies
 5. Bingyan Zhang, Graduated (BSc in Education, Cardiff School of Education)


Prosiectau Ymchwil ac Arloesedd

Rydym yn cynnal ymchwil ac arloesedd gan ganolbwyntio ar roboteg ar gyfer y diwydiannau addysg, lletygarwch, twristiaeth a gofal iechyd. Rydym yn cyflwyno gweithdai a chystadlaethau roboteg i ysgolion ledled Cymru i wella addysg STEM ymhlith pobl ifanc, yn enwedig merched.

A. Y Labordy STEAM: Roboteg ar gyfer Addysg

1. Robotics in Language Teaching,"Robot Dewey, the Language Tutor"

2. STEAM Education with Robot Dewey and JD Robots for Blanycwm (2017/2018):

 

2 - Hi-Five with Robot Dewey 2.jpg

3. STEM-STEAM Workshops across Schools:  

 

 • Wedi'i ariannu gan Campws Cyntaf a'r ysgolion.
 • Clwb Gwyddoniaeth Dydd Sadwrn Cenedlaethol 2019: Supporting an endurance athlete  through an expedition
 • Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (Chwefror 2019)
 • Ysgol Gynradd Ynys y Barri (Mawrth 2019)

Rydym yn cynnal y gweithdy sy’n cyflwyno hanes 500 mlynedd o roboteg a thechnolegau uwch, a'r gweithdai rhaglennu robotig ymarferol ar gyfer ysgolion cynradd ac uwchradd trwy gydol y flwyddyn academaidd gyda chystadleuaeth roboteg flynyddol. Nod pob rhaglen Labordy STEAM yw hyrwyddo'r addysg ryngddisgyblaethol a chreadigol, gan roi’r Celfyddydau (“A”) yn STEM. Hefyd, gallwn gynnal DPP Athrawon, a ariennir gan See Science, i ymweld â labordy Roboteg EUREKA ar gyfer hyfforddiant athrawon. Cysylltwch â Dr Esyin Chew (echew@cardiffmet.ac.uk), Lisa Fenn ( LSFenn@cardiffmet.ac.uk), Nigel Jones (njones@cardiffmet.ac.uk) neu Dr Fiona Carroll (FCarroll@cardiffmet.ac.uk) am fanylion pellach. 

4. Team Quest: Richard Sparks Expedition with a Humanoid Robot at the South Pole

 • Ariannwyd gan Cardiff Marketing and External Relations ac Ysgol Dechnolegau Caerdydd
 • Tîm: Professor Jon Platts, John Cavani, Dr Esyin Chew, Holly Jiya Zhao, Henry Gerui Zhang, Jack Jiaji Yang and Vincent Moses Muzuva.
 • Y Wasg:
 1. Partneriaid Met Caerdydd gyda'r Athletwr Eithafol Richard Parks  (http://www.richardparks.co.uk) Cyn Alldaith Antarctica: http://www.cardiffmet.ac.uk/news/Pages/Cardiff-Met-Partners-with-Extreme-Athlete-Richard-Parks-Ahead-of-Antarctica-Expedition.aspx
 2. Cwrdd â phartner Richard ar gyfer yr alldaith - NAO o’n Hysgol Dechnolegau ni 
 3. Prifysgol Metrapolitan Caerdydd yn partneru â Team Quest
 4. Richard Parks | Fideo NAO a’r Ysgol Dechnolegau 

Richard Park's interaction with NAO.JPG Jiya 2.jpg Robot Branded 2 small.jpg

5. Cardiff School of Technologies Marketing Robots for Corporate Branding:

 • Tîm: Professor Dr Jon Platts, Dr Jason Williams, Dr Esyin Chew, Programme Directors, Corrine Ngandu, Pawr Dips and all interns at Cardiff School of Technologies
 • Y Wasg a Lluniau:

  (1) Labordy Roboteg Eureka yn yr Eisteddfod! (2018) Cardiff TV:

  https://www.cardifflocal.tv/videos/meeting-the-welsh-robots-x6rq528/

  (2) (2) Dyddiau Agored ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd

  (3) Wythnos Fyd-eang (Mawrth 2019)

Eisteddfod 2.jpg Eisteddfod 1.jpg

B. Roboteg ar gyfer Twristiaeth a Lletygarwch:

1. Bi-lingual (English and Welsh) Robot Concierge at Kizuna and Tanabata Exhibition:

The great team.jpg Esyin Kizuna launch for web.jpg

2. Bi-lingual (English and Thai) Robot for British Council Thailand (Aug 2019)

Tîm: Dr Esyin Chew and Pawr Dip

Further information will be available. 

3. Multi-lingual Humanoid Robotics for Hospitality with Service Intelligence

C. Roboteg ar gyfer Gofal Iechyd: 

 1. Nightingale robotig ar gyfer Adfer: Junbo Qi
 2. Arbenigwr Chwarae Robotig i Blant: Jungliang Liu
 3. Cynorthwyydd Aelodau Uchaf Roboteg ar gyfer Adfer: Aaron Smith
Bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Heath Children Ark Hospital.JPG

 

Cyhoeddiadau, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, y Wasg a'r Cyfryngau


 1. Platts, J. & Chew, E. (2019) The Taxonomy of Social Robotics in the EUREKA Robotics Lab, the 4th World Congress of Robotics, 31st Aug - 1st Sept,2019, Shenyang, China. 
 2. Esyin Chew (2019)  Artificial Intelligence: Robotics, the curriculum and inclusion, Invited Festival of Higher Education Speaker, the University of Buckingham. http://www.hefestival.com/speakers-2019  
 3. Dr Liu Pengcheng is invited to give a keynote speech at the 3rd Micius Forum (墨子论坛) hosted by The University of Science and Technology of China (USTC), April, Hefei, China, 2019. https://wales247.co.uk/the-cardiff-lecturer-leading-the-way-in-autonomous-robotic-systems/
 4. Liu, P., Huda, M.N., Tang, Z. and Sun, L. (2019). A self-propelled robotic system with a visco-elastic joint: dynamics and motion analysis. Engineering with Computers, pp.1-15.     
 5. EUREKA Robotics Lab (2019 ) Written Evidence by EUREKA Robotics Lab, Cardiff School of Technologies, UK Parliment Education Committee's Fourth Industrial Revolution
 6. Chew, E. (2018) In Love and War with Service Robots: the Passionate Deployment, Challenges and National Policy Implications, Springer's Communications in Computer and Information Science. Keynote of the 6th International Conference on Robot Intelligence technology and Applications: Robotics and Machine Intelligence: Building Blocks for Industry 4.0, Springer's Lecture Notes in Mechanical Engineering (LNME) 16-18 Dec 2018, http://2018.icrita.org/index.php  [ISI – Scopus indexed]
 7. Eureka Robotics Lab at Eisteddfod! (2018) Meeting the Welsh Robots, Cardiff Local TV. https://www.cardifflocal.tv/videos/meeting-the-welsh-robots-x6rq528/
 8. Cardiff Met News (2018) Cardiff Met humanoid robots greet guests at National Museum Cardiff's new Japan Exhibition https://www.cardiffmet.ac.uk/news/Pages/Cardiff-Met-humanoid-robots-greet-guests-at-National-Museum-Cardiff%E2%80%99s-new--Japan-Exhibition.aspx
 9. National Museum Cardiff (2018a) https://twitter.com/Museum_Cardiff/status/1007344325766864897
 10. National Museum Cardiff (2018b) https://twitter.com/Museum_Cardiff/status/1014441200823230469
 11. CardiffMet Tweet (2018b) Humanoid Robots at National Museum Cardiff https://twitter.com/cardiffmet/status/1007631362805944320
 12. Cardiff Met News (2018a) School Children Given Tech-Tastic Insight into Robotics with Cardiff Met team.  http://www.cardiffmet.ac.uk/news/Pages/School-Children-Given-Tech-Tastic-Insight-into-Robotics-with-Cardiff-Met-team.aspx
 13. Chew, E. (2017) What are the implications of artificial intelligence? In Love and War, Written Evidence, UK Parliment Artificial Intelligence Select Committee's Publications.

 

 

 

 

 


Labordy STEAM: 

 1. Cystadleuaeth Roboteg EUREKA (2019) Seremoni Wobrwyo;Tystysgrif a Llongyfarchiadau gan Brif Swyddog Gweithredol, Optimusic Ltd; Enillwyr o Ysgol Gynradd Ynys y Barri; Ysgol Blaenycwm yn Roboteg EUREKAs
 2. Gweithdai Roboteg a gynhaliwyd gan Nigel Jones (2019) Ar y cyd â Seremoni Wobr Cystadleuaeth Roboteg EUREKA 2019: Chwarae golff, cwrs golff minirobotiaid datrys problemau tanddaearol her datrys problemau Mathemateg wychcodio i greu lluniau a pheintio Robotiaid
 3. Campws Cyntaf (2019) Mae Sanbot y robot yn helpu Dr Esyin Chew i groesawu Ysgol Gynradd Ynys y Barri ac Ysgol Gynradd Blaenycwm i Brifysgol Met Caerdydd.
 4. Campws Cyntaf yn Eisteddfod yr Urdd (2019) Stondin Met Caerdydd gyda JD; Cafodd Interniaid y lab roboteg eu cyfweld ar S4C.
 5. Trydariad Ynys y Barri (2019) Amser gwych yn darganfod posibiliadau diddiwedd roboteg!
 6. Clwb Gwyddoniaeth Dydd Sadwrn (2019) Robot Cymraeg wedi'i raglennu gan ddisgybl y Clwb Gwyddoniaeth Dydd Sadwrn.
 7. Gweithdai STEAM yn Ynys y Barri (2019b) Incredible Huamnoid Robotics Workshops Inspiring Young Minds with a Huge Barry Island thank you.
 8. STEAM Workshops at Barry Island (2019b) Codi Ymwybyddiaeth y Cyhoedd am Roboteg a Gyrfaoedd a Chyflogau AI
 9. Gweithdai STEAM yn Ynys y Barri (2019c) Codi Ymwybyddiaeth Athrawon a Myfyrwyr am Risgiau Swyddi oherwydd Roboteg ac AI, gyda Goblygiadau Moesegol a Chymdeithasol  ; gyda Digon o Gwestiynau Meddylgar!
 10. Gweithdai STEAM yn Ynys y Barri (2019d) Rhyfeddu Ysgol Gynradd Ynys y Barri gyda Ffeithiau Hanesyddol am Robotiaid Dynolffurf  a'r Robot Prydeinig Modern Cyntaf, Eric
 11. Gweithdai STEAM yn Ynys y Barri (2019ae) Ymgysylltu hwyliog ac Ysbrydoli Ysgol Gynradd Ynys y Barri gyda NAO's Gangnam StyleTaiji Kungfucyfarwyddo Robot Dynolffurf i fflosio;  instructing Humanoid Robot to floss  ac dynnu hunlun -- gwneud i’r plant ryfeddu!
 12. First Campus (2018) Seremoni Wobrwyo Cystadleuaeth Roboteg Dynolffurf CA2. https://www.firstcampus.org/project/humanoid-robotics-competition-awards-ceremony
 13. Trydariad MetCaerdydd (2018a) Mae Ysgol Brynmawr wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Dechnolegau Caerdydd i ddysgu mwy am robotiaid dynolffurf. https://twitter.com/cardiffmet/status/1012750125272387586


Prosiectau Roboteg Myfyrwyr ar Youtube:

 

 1. Jin Robot: the Child Specialist (2018)
 2. Robotic Play Specialist (2018)
 3. Play Therapist Robot with Pandora Chatbot (2018)
 4. Chip Concierge Robot (2018)
 5. RTwoD2 Medical Assistant Humanoid Robot (2018)
 6. AVA Baby Sitter for infant (2017)
 7. Dutch Language Tutor (2017)

Cyfleusterau a Phartneriaid

Cyfleusterau: dau labordy ffisegol gyda mynediad at 17 robot, meddalwedd AI a roboteg amrywiol, offer Realiti Estynedig (AR) datblygedig, dyfeisiau symudol a gwisgadwy, cyfrifiaduron personol, gliniaduron, cyfleusterau cynhadledd fideo, teledai ac argraffwyr 3D i aelodau allweddol adeiladu rhannau'r robotiaid. 

Partneriaid Strategol:

OptiMusic Ltd, API Robotics Ltd, First Campus, Monash University Malaysia, University of Malaya

Beijing Normal University, Norwegian University of Science and Technology, 316 Smart Home Café.

Cydweithredwyr:

Emotion Robotics Ltd. , University of South Wales, Cardiff & Vale University Health Board, Karl-Franzens-Universität Graz Austria, Universidade de Lisboa, National Human Rights Commission Malaysia, Team Quest, various Schools in Wales, National Museum Cardiff, See Science Ltd. and etc.

Ymunwch â ni ar gyfer PhD a chanolbwyntiwch ar ymchwil

Mae Labordy Roboteg EUREKA yn recriwtio Ymchwilwyr PhD a Graddau Meistr sy’n llawn cymhelliant, sy'n gryf yn academaidd ac sy'n gallu datblygu prosiectau roboteg dynolffurf o'r radd flaenaf ac a fydd yn cyfrannu at y wybodaeth ymchwil a fydd yn cael effaith ddiwydiannol, gyhoeddus a chymdeithasol go iawn. 

Mae astudio ar gyfer gradd ymchwil yn broses werth chweil iawn ond heriol. Byddwch yn cael eich goruchwylio gan academyddion proffesiynol ond cyfeillgar gyda chefnogaeth tîm ymchwil a chydweithredwyr allanol neu werthwyr roboteg. Gan rwydweithio ag unigolion rhyngddisgyblaethol o'r un anian, byddwch yn gwthio ffiniau ymchwil ein dealltwriaeth o dirwedd roboteg gwasanaeth a roboteg gymdeithasol, ac yn gweithio tuag at fod yn arbenigwr blaenllaw yn eich maes pwnc gyda chysylltiad â a goruchwyliaeth reolaidd gan eich goruchwylwyr.

Byddai'r mwyafrif o brosiectau ymchwil yn cynnwys rhanddeiliaid go iawn a byddwch chi'n ennill sgiliau rheoli prosiect, cyfathrebu beirniadol a chyflwyno, ynghyd â sgiliau arwain, busnes ac arloesi posib; a'r gallu i chwilio am atebion i broblemau cymhleth, amlochrog.

Gall y radd ymchwil uwch gael ei chyllido ganddoch chi neu ei hariannu gan brosiect diwydiannol/ymchwil. Gweler y themâu canlynol yn y labordy (heb fod yn gyfyngedig iddynt): 

 • Robotiaid Dynolffurf ar gyfer Gofal Iechyd neu Adfer
 • Robotiaid Gwasanaeth ar gyfer Lletygarwch 
 • Robotiaid Gwasanaeth mewn Twristiaeth
 • Addysg STEAM gyda Roboteg Dynolffurf
 • Robotiaid addysgol â galluoedd AI 
 • Robotiaid Cymdeithasol gyda galluoedd deallusrwydd artiffisial (AI)
 • Niwro-Wyddoniaeth a Robotiaid Dynolffurf 
 • Estheteg a Roboteg 
 • Roboteg Affeithiol 
 • Dadansoddeg Data a Delweddu ar gyfer Robotiaid Dynolffurf
 • Cynaeafu Cyfryngau Cymdeithasol gyda Bot 
 • Chatbot gyda thechnegau Deallusrwydd Artiffisial, e.e. rhwydweithiau niwral 
 • Dysgu Peiriant ar gyfer Rhyngweithiadau Dynol-Robotiaid
 • System Arbenigol gyda Rhesymu yn Seiliedig ar Reolau 
 • Rheoli Roboteg gyda Realiti Estynedig
 • Moeseg Roboteg a chynnig Cymdeithasol 
 • Goblygiadau Cyfreithiol a Pholisi roboteg
 • Dysgu ac optimeiddio cyfrifiadol ar gyfer systemau ymreolaethol, e.e. dysgu o arddangos, dysgu drwy ddynwared 
 • Dylunio robotig a rheolaeth wedi’i ysbrydoli gan fioleg
 • Systemau robotig capsiwl sy’n gyrru eu hunain ar gyfer y diagnosis lleiaf ymledol posibl 

E-bostiwch eich diddordeb neu eich syniad ymchwil cychwynnol at Dr Pengchengliu (pliu@cardiffmet.ac.uk) neu Dr Fiona Carroll (FCarroll@cardiffmet.ac.uk

Hyfforddiant, Ymgynghoriaeth, Datrysiadau a Gwasanaeth Roboteg

Cyhoeddodd Pwyllgor Dethol Deallusrwydd Artiffisial y DU dystiolaeth ysgrifenedig sylfaenydd Labordy Roboteg Eureka, Dr Esyin Chew1 sy'n trafod effaith AI a roboteg mewn cymdeithas: y technolegau deallus, o gyfrifiaduron i robotiaid sy'n dynwared deallusrwydd dynol a’r pump synnwyr, ar gyfer dysgu, rhesymu dadansoddol, gwneud penderfyniadau busnes, datrys problemau bywyd go iawn a chwmnïaeth. Fodd bynnag, a yw AI yn y DU yn barod ac â’r gallu 2

Back to the Future a Star Wars yw hoff ffilmiau aelodau allweddol ein tîm, ac mae'r dyfodol yma oherwydd y Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol10,11! Mae Labordy Roboteg Eureka yn dod â'r dyfodol i Gymru trwy rymuso busnesau a'r sector cyhoeddus gyda gallu a chapasiti'r technolegau robot mwyaf blaenllaw yn y byd o China, Japan, Canada, Malaysia ac Awstralia ar gyfer y mentrau canlynol: 

A. Cyllid a Chyfleoedd Buddsoddi ar gyfer caffael, datblygu ac addasu robotiaid

Rydym yn arbenigwyr mewn robotiaid gwasanaeth a chymdeithasol ac yn datblygu datrysiadau roboteg dynolffurf penodol yn seiliedig ar ofynion cwsmeriaid. Gyda'r nod o ddatblygu arbenigedd smart a dinasyddion smart i Gymru, rydym yn gobeithio cefnogi heriau technegol diwydiannol strategol gyda roboteg ac AI ar fasnacheiddio ac ymelwa ar gynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd a thwf ar gyfer busnesau a'r sectorau cyhoeddus. Mae mwy o fanylion am y cyllid posibl ar gael isod:


B. Hyfforddi, Ymgynghori a Chynnal Gweithdai

Am bris isel, rydym yn darparu hyfforddiant, gweithdai ac ymgynghoriaeth wedi'u teilwra ar gyfer busnesau neu'r sectorau cyhoeddus er mwyn archwilio rhagor am ddatrysiadau a gwasanaethau roboteg, yn ogystal â chynaeafu data a’r cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg. 

C. Gwasanaeth Rhentu, Prynu a Chynnal Digwyddiadau Robotiaid Dynolffurf 

Am ganfod ffordd ddiddorol newydd i greu diddordeb yn eich arddangosfa neu’ch ddigwyddiad? Beth am robot dynolffurf i ddawnsio, siarad, rhyngweithio neu wasanaethu'ch cwsmeriaid neu ymwelwyr? 

Byddai’n bleser gwneud eich digwyddiad neu’ch arddangosfa yn llawn gimics gwerthu a marchnata o'r radd flaenaf gyda phrofiad cwsmeriaid neu ymwelwyr unigryw a syfrdanol. Cysylltwch â Dr Esyin Chew (echew@cariffmet.ac.uk) neu Dr Simon Throne (sthorne@cardiffmet.ac.uk) i gael mwy o fanylion. 

Kizuna exhibition pic with First Minister for web.jpg

Keith Dunn OBE (Conswl Anrhydeddus Japan yng Nghymru); Y Prif Weinidog Carwyn Jones AC, Dr Simon Thorne (Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Dechnolegau Caerdydd) a Dewey’r Robot o Ysgol Dechnolegau Caerdydd.

1. http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/artificial-intelligence-committee/artificial-intelligence/written/69675.html

2. https://www.parliament.uk/documents/lords-committees/Artificial-Intelligence/AI-Written-Evidence-Volume.pdf

3. https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/education-committee/news-parliament-2017/fourth-industrial-revolution-launch-17-19/

4. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/