Hafan>Ysgol Dechnolegau Caerdydd>Gwybodaeth am yr Ysgol

Ynglŷn ag Ysgol Dechnolegau Caerdydd

Ynglŷn ag Ysgol Dechnolegau Caerdydd Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi sefydlu Ysgol Dechnolegau Caerdydd fel rhan o'i strategaeth i amrywio’r hyn y mae’n ei gynnig.

Bydd yr Ysgol yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr ar draws y diwydiant technoleg i fod ar flaen y gad o ran ateb galwadau myfyrwyr a diwallu angen cyflogwyr mewn sector, gyda nifer gynyddol o yrfaoedd ar lefel gradd â chyflog uchel.

Gan adeiladu ar dîm o ddarlithwyr ac ymchwilwyr sydd wedi hen ennill eu plwyf mewn cyfrifiadureg, peirianneg meddalwedd a dylunio a datblygu gemau, mae'r ysgol yn bwriadu tyfu i fwy na 2000 o fyfyrwyr erbyn 2022.

O 2019 ymlaen, bydd yr Ysgol yn adeiladu ar bortffolio cyfredol o raglenni sy’n canolbwyntio ar ddiwydiant ar lefel    israddedig ac  ôl-raddedig i gynnig cyrsiau newydd mewn gwyddor data, diogelwch gwybodaeth, roboteg, electroneg a pheirianneg systemau. Bydd ein rhaglenni yn cynnig profiad dysgu ysgogol ac arloesol i fyfyrwyr sy'n paratoi ein graddedigion yn dda ar gyfer gyrfa wobrwyol mewn cyfrifiadureg a pheirianneg.

Bydd ein Hysgol uchelgeisiol yn adeiladu ar enw da byd-eang Prifysgol Metropolitan Caerdydd am arloesedd a chreadigrwydd o fewn y diwydiant technoleg ac yn creu amgylchedd dysgu unigryw.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ar y campws.

Yr Athro Jon Platts,
BEng MSc PhD CEng FIET MInstMC MINCOS
Deon, Ysgol Dechnolegau Caerdydd.