Astudio>Gwasanaethau Myfyrwyr>Anabledd, Iechyd Meddwl a Dyslecsia

Anabledd, Iechyd Meddwl a Dyslecsia

​​

Trefnwch apwyntiad

Rydym yn cefnogi myfyrwyr sy'n profi ystod o anableddau gan gynnwys anawsterau dysgu penodol, cyflyrau iechyd meddwl, a chyflyrau meddygol. 

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau i helpu myfyrwyr i reoli straen tymor byr neu achos un-tro o straen.

Cwblhewch ein ffurflen Anabledd, Lles a Chynghori er mwyn dechrau cael cymorth.

Adnoddau ar-lein

Together all

Mae'r Togetheralll yn cynnig cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant ar-lein 24/7. 

Togetherall

Bod yn Iach Byw’n Iach

Modiwl rhyngweithiol ar-lein yw 'Bod yn Iach Byw’n Iach'.

Gall eich helpu i ddatblygu strategaethau i gynnal eich iechyd meddwl, eich lles a'ch cyllid.Cwnsela

Gwasanaeth rhad ac am ddim ar gael yn ystod y tymor i'n holl fyfyrwyr. Mae cwnsela yn cynnig  amgylchedd ddiogel, cefnogol a chyfrinachol, lle gallwch chi siarad am unrhyw faterion rydych chi'n eu profi.

Cwnsela


Cefnogaeth anabledd

Rydym yn helpu i drefnu cefnogaeth trwy gydol eich astudiaethau fel bod gennych fynediad cyfartal i'r holl gyfleoedd dysgu.

Cefnogaeth anabledd


​Tîm Cadw​

Cefnogi myfyrwyr sy'n cael anawsterau gyda phresenoldeb/ymgysylltu

Gwybodaeth i staff

Gwneud cais am gefnogaeth - myfyrwyr presennol​


Iechyd a llesiant

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol gydag ymgynghorwyr profiadol i gefnogi'ch anghenion.

Iechyd Meddwl a Llesiant

Eich iechyd corfforol


Canolfan Asesu

Yn cynnal Asesiadau Sgiliau Astudio a Thechnoleg (asesiadau anghenion) ar gyfer myfyrwyr sy'n derbyn Lwfans Myfyriwr Anabl (DSA) gan eu corff cyllido.

Y Ganolfan Asesu