Astudio>New Students>Research Students

Myfyrwyr Ymchwil

Croeso a llongyfarchiadau ar gael cynnig lle ar raglen Ymchwil ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Met Caerdydd yn ddewis rhagorol ar gyfer Astudio Ôl-raddedig. Rydym yn ymfalchïo mewn bod ag enw da mewn ymchwil gymhwysol ac ymgysylltiad gweithredol â busnes a diwydiant. Mae ymchwil a wneir gan ein staff academaidd yn ddi-eithriad ar flaen y gad o ran archwilio gwybodaeth, ac felly'n cyfoethogi profiad y myfyrwyr a'u datblygiad academaidd. P'un a ydych chi'n ymuno â ni fel myfyriwr Ymchwil llawn amser neu ran-amser, gallwn gynnig cyfleoedd ymchwil unigryw o'r radd flaenaf i chi.

Gwybodaeth am Gofrestru

Cliciwch yma i gael manylion cofrestru ac arweiniad cam wrth gam ar sut i hunan-gofrestru. Er mwyn hunan-gofrestru rhaid i'ch statws gyda Met Caerdydd fod yn Gadarn Ddiamod (UF) ac anfonir e-bost hysbysu atoch i gadarnhau eich bod yn gallu bwrw ymlaen. Ar ôl cofrestru, mae myfyrwyr ymchwil yn cael eu gwneud yn Gymdeithion Academaidd ac mae ganddyn nhw statws staff academaidd, yn derbyn cerdyn adnabod staff a mynediad at gyfleusterau/adnoddau staff.

Gwybodaeth Sefydlu ac Ymuno

Disgwylir i bob ymchwilydd ôl-raddedig newydd sy'n cofrestru yn 2024/2025 fynychu sesiwn 'Cwrdd a Chyfarch' anffurfiol a ddilynir gan Gynefino mwy ffurfiol. Bydd y sesiwn yn rhoi cyfle i chi ymgysylltu ag aelodau allweddol o staff a fydd yn ymwneud â'ch gradd ymchwil. Bydd y cyfnod sefydlu yn eich cyflwyno i bynciau allweddol sy'n berthnasol i gamau cychwynnol eich astudiaeth ymchwilydd ôl-raddedig.​

Dyddiadau dechrau ar gyfer 2024/25

  • 30ain Ebrill 2024: Cofrestru a Cwrdd a Chyfarch, ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 13eg Fai 2024.

  • 30ain Medi 2024: Cofrestru a Cwrdd a Chyfarch, ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 14eg Hydref 2024.

  • 31ain Ionawr 2025: Cofrestru a Cwrdd a Chyfarch, ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 17eg Chwefror 2025.

  • 30ain Ebrill 2025: Cofrestru a Cwrdd a Chyfarch, ac Ymsefydlu yn ystod yr wythnos sy'n dechrau 19eg Mai 2025​

Gwybodaeth Ymuno

Rhowch wybod i'ch Cyfarwyddwr Astudiaethau ar ôl i chi gofrestru am ragor​ o wybodaeth ymuno.

Ffioedd a Chyllid

Am wybodaeth am Ffioedd a Chyllid, cliciwch yma​.

Llawlyfr Astudiaethau Ymchwil

YFe welwch ddolenni i'ch Llawlyfr Astudiaethau Ymchwil isod.

Mae'r llawlyfr yn adnodd amhrisiadwy sy'n cynnwys:

Llawlyfr Met Caerdydd ar gyfer Ymchwilwyr Ôl-raddedig 

Cod Ymarfer Met Caerdydd 

Rheoliadau Met Caerdydd 

Cofnod Sgiliau 

Proses Cymeradwyo Moesegol Met Caerdydd 

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cadw at god ymarfer Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd (QAA) ar gyfer Derbyniadau.

Cysylltiadau Ymchwil mewn Ysgolion

Celf a Dylunio

Dr Stephen Thompson
E: csadresdegrees@cardiffmet.ac.uk
T: 029 2020 5554

Addysg

Dr Stephen-Mark Cooper
E: PGRCyncoed@cardiffmet.ac.uk
T: 029 2020 5817

Gwyddorau Iechyd

Dr Jenny Mercer
E: jmercer@cardiffmet.ac.uk
T: 029 2041 6862

Rheoli

Prof Andrew Thomas (Associate Dean - Research)
Dr Claire Haven-Tang (Graduate Studies Co-ordinator)
E: csmresearch@cardiffmet.ac.uk
T: 029 2041 6348

Dylunio Cynnyrch (PDR)

Dr Andrew Walters
E: atwalters-pdr@cardiffmet.ac.uk
T: 029 2041 6753

Chwaraeon

Dr Stephen-Mark Cooper
E: PGRCyncoed@cardiffmet.ac.uk
T: 029 2020 5817

Dolenni Defnyddiol

Llety Derbyniadau Campysau a Lleoliadau Ffioedd a Chyllid Gwybodaeth Cyrraedd Rhyngwladol i-barth
Byw yng Nghaerdydd Ysgoloriaethau Gradd Ymchwil Gwasanaethau MyfyrwyrGwasanaethau Myfyrwyr