Cofrestrfa Academaidd>Arholiadau>Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

​​​

A. Anogir myfyrwyr i ddod ag eitemau hanfodol yn unig, fel cas pensiliau neu feddyginiaeth. Bydd myfyrwyr yn gallu rhoi eu ffôn symudol neu waledi/pyrsiau bach yn y bag â chlo sip a ddarperir. Gellir gadael cotiau ar gefn eich cadair. Rhaid i fyfyrwyr beidio â chasglu unrhyw beth o bocedi eu cotiau ar unrhyw adeg yn ystod yr arholiad.

 

​ ​​