Byrddau Arholi

​​​​

Mae'r rhain yn digwydd yn bennaf ym mis Mehefin a diwedd yr haf, ar ddyddiadau a gymeradwyir gan y Bwrdd Academaidd.

Amserlenni

Hydref 2023 i Medi 2024

Os ydych am awgrymu unrhyw newidiadau i'r amserlen, rhowch wybod i Sam Barry - sbarry3@cardiffmet.ac.uk