Byrddau Arholi

​​​​

Mae'r rhain yn digwydd yn bennaf ym mis Mehefin a diwedd yr haf, ar ddyddiadau a gymeradwyir gan y Bwrdd Academaidd.

​Amserlenni

​Ionawr i ​Rhagfyr 2023

Os ydych am awgrymu unrhyw newidiadau i'r amserlen, rhowch wybod i Tracey Horton - TLHorton@cardiffmet.ac.uk