Hafan>Newyddion>Cyrsiau byr am ddim ar gael yn Ysgol Haf Met Caerdydd

Cyrsiau byr am ddim ar gael yn Ysgol Haf Met Caerdydd

Newyddion | 21 Mai 2024

Mae Ysgol Haf Met Caerdydd yn dychwelyd am flwyddyn arall, gan ddarparu cyrsiau byr am ddim i oedolion ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Mehefin 2024.

Gydag 30 o gyrsiau yn amrywio o, ond heb fod yn gyfyngedig i, mynediad i ddysgu, dylunio print, codio a seicoleg, mae ein Hysgol Haf wedi’i chynllunio ar gyfer bobl sydd heb gael mynediad i addysg uwch. Cynhelir pob cwrs ar Gampws Llandaf Met Caerdydd rhwng 10 a 21 Mehefin 2024, gan roi cyfle i ddysgwyr brofi ein campws a’n cyfleusterau a chael blas ar fywyd myfyriwr prifysgol.

 


Dywedodd Caitlin Woodland, Rheolwr Ehangu Mynediad: “Mae Ysgol Haf Prifysgol Met Caerdydd, mewn cydweithrediad ag Ymestyn yn Ehangach, yn rhoi cyfle i ddysgwyr sy’n oedolion i roi cynnig ar amrywiaeth o gyfleoedd dysgu diddorol a difyr, yn rhad ac am ddim. Mae’r cyrsiau’n canolbwyntio ar roi profiad hwyliog, grymusol ac ysbrydoledig i oedolion, gan ddarparu llwybr i astudio’n llawn amser yn y Brifysgol.”

“Sefydlwyd y rhaglen dros 15 mlynedd yn ôl i helpu dysgwyr sydd heb gael mynediad i addysg uwch eto am nifer o resymau gwahanol. Yn yr amser hwnnw, rydym wedi gweld nifer o ddysgwyr sy’n oedolion yn defnyddio’r cyrsiau fel sbardun i’w taith ddysgu ffurfiol ac rwy’n gyffrous iawn i weld mwy o ddysgwyr yn mynd drwy’r trawsnewidiad hwnnw eleni.”

Mynychodd Andrea Morris yr Ysgol Haf llynedd: “Roeddwn i’n gyffrous iawn i gael lle ar y cwrs ac fe wnes i ddarganfod ei fod wedi rhoi hyder a sgiliau i mi a hefyd wedi helpu’n aruthrol gyda fy iechyd meddwl i fod gyda phobl eraill, i sgwrsio â phobl newydd, i ddysgu pethau newydd ac i ennill sgiliau.”

Mae Ysgol Haf Prifysgol Met Caerdydd yn agored i oedolion dros 18 oed, fodd bynnag rhoddir blaenoriaeth i bobl sy’n bodloni meini prawf penodol, gan gynnwys y rhai sy’n byw mewn ardaloedd incwm isel lle ceir lefelau ymgysylltu isel, sy’n wynebu tlodi mewn gwaith, neu unigolion sydd heb gael mynediad i addysg uwch eto.

Nod Tîm Ehangu Mynediad Prifysgol Metropolitan Caerdydd yw sicrhau bod unigolion o unrhyw oedran, cefndir neu grŵp ethnig yn cael cyfle teg a chyfartal i gael mynediad i Addysg Uwch.

Mae rhagor o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael a sut i gofrestru ar gael ar wefan Metropolitan Caerdydd.