Busnes>Canolfan Entrepreneuriaeth>Cefnogaeth i Fyfyrwyr
Student Services

Byddwch yn fwy entrepreneuraidd!

Fel myfyriwr Met Caerdydd, gwyddom eich bod yn datblygu eich rhinweddau EDGE ac ein swydd ni yw eich helpu i ddatblygu'r E olaf hwnnw, gan fod yn fwy entrepreneuraidd. Nid yw bod yn entrepreneuraidd bob amser yn ymwneud â busnes, ond mae'n ymwneud â chreu gwerth. Efallai y byddwch am wneud eich hun yn gyflogai mwy gwerthfawr, dod â gwerth i gymdeithas neu ychwanegu gwerth at eich cyfrif banc!
Cofrestrwch i'n cylchlythyr i wneud yn siŵr eich bod yn clywed am gyllid a gweithgareddau arbennig. Rydym hefyd yn cefnogi dwy gymdeithas entrepreneuraidd ym Met Caerdydd – os oes gennych ddiddordeb mewn pobl, planed ac elw yna bydd ein Tîm Enactus yn eich helpu i ddechrau arni, neu os ydych chi am gyfarfod â myfyrwyr entrepreneuraidd mae Cymdeithas Venture yn grŵp gweithgar a chyfeillgar iawn.

 

 

EntAct - ein gwasanaeth i fyfyrwyr

 

Diben ein gweithgareddau EntAct yw datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r profiad i'ch helpu i gyflawni eich nodau entrepreneuraidd ac mae ein gwasanaeth arobryn yn gwneud hyn i gyd. Mae Met Caerdydd yn cefnogi mwy o raddedigion i fusnes nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru a rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau gweithio gyda chi.

 


Digwyddiadau a Gweithdai

​Darganfyddwch ein digwyddiadau a gweithdai yma!

Astudiaethau Achos Myfyrwyr