Busnes>Canolfan Entrepreneuriaeth>Support For Academics

Cymorth i Academyddion

Addysgu. Ymchwil. Creu. Trawsnewid.

 Mae'r Ganolfan Entrepreneuriaeth yn hyrwyddo'r agenda addysg entrepreneuriaeth ledled Met Caerdydd. Rydym yn cysylltu â phob un o'r pum ysgol ac yn cyfrannu at agendâu ansawdd, dysgu ac addysgu. Rydym yn cynnig cyrsiau hyfforddi wedi'u teilwra'n bwrpasol i staff yn ogystal ag ymgynghoriadau un i un a chyngor ar ymyrryd, modiwlau a datblygu cyrsiau.

Cymorth

Mae'r Ganolfan Entrepreneuriaeth yn cynnig rhaglen gymorth gynyddol i'r holl staff addysgu. Mae hyn yn cynnwys cyfres o gyrsiau a ddatblygwyd ar y cyd â Chyfarwyddiaeth Gwella Ansawdd Met Caerdydd, cymorth un-i-un i gynllunio a datblygu modiwlau a darpariaeth elfennau o fewn modiwlau a chyrsiau ledled y brifysgol.

​I gael rhagor o fanylion am yr hyn sydd ar gael ac i drefnu cymorth un-i-un ar eich cwrs cysylltwch â entrepreneurship@cardiffmet.ac.uk

 

Rhwydwaith

Grŵp cymorth creadigol yw ein Rhwydwaith Addysg Fenter sy'n cynnwys staff addysgu sydd â diddordeb mewn datblygu eu hymyriadau entrepreneuriaeth a'u hymchwil eu hunain o fewn ac ar draws disgyblaethau. Gallwch ymuno yn y trafodaethau ar Yammer neu gael mynediad i'n Safle Moodle sy'n llawn adnoddau perthnasol.

 

Ymchwil

Mae'r Ganolfan Entrepreneuriaeth yn rhan o’r tîm Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesi (RIS). Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu cymorth ymarferol i fyfyrwyr sy'n creu busnesau a datblygu arferion addysgu sy'n archwilio addysg entrepreneuriaeth o bob math. Credwn fod addysg entrepreneuriaeth yn cael ei llywio gan 'werthoedd'. Rydym yn annog staff i ddatblygu prosiectau ymchwil yn seiliedig ar eu harbenigedd, eu hathroniaeth addysgu ac anghenion eu myfyrwyr. Rydym yn annog staff i ddatblygu gweithgarwch ymchwil yn seiliedig ar addysgeg addysg menter ac entrepreneuriaeth a byddem wrth ein bodd i glywed eich syniadau.