Cysylltu â Ni

​​​​​

​​Gallwch gysylltu â ni trwy:


Anfon e-bost at  entrepreneurship@cardiffmet.ac.uk
Dilyn ni ar Twitter: CardiffMetEnt
Dod o hyd i ni ar Facebook: CardiffMetEnt

Gallwch hefyd alw heibio i'r swyddfa i ddweud helo. Rydym wedi ein lleoli yn swyddfeydd Undeb y Myfyrwyr yn Llandaf (dim ond dau ddrws i lawr o Starbucks).

Angen postio rhywbeth atom?
Ein Cyfeiriad yw:
Canolfan Entrepreneuriaeth
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Campws Llandaf
Rhodfa’r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB

​​​​​​

​​