Cysylltu â Ni

​​​ Logo y Ganolfan Entrepreneuriaeth

Gallwch gysylltu â ni trwy:

E-bost: entrepreneurship@cardiffmet.ac.uk
Twitter: CardiffMetEnt
LinkedIn: Canolfan Entrepreneuriaeth Met Caerdydd

Cyfeiriad Post
Canolfan Entrepreneuriaeth
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Ty Alexander
Heol Excelsior
Caerdydd
CF14 3AT​

​​​​​​
Mae ein swyddfeydd wedi’u lleoli o fewn pellter cerdded i gampws Llandaf, yn Alexander House, ger Tesco. Mae croeso i chi ymweld â ni; rhowch wybod i un ohonom ymlaen llaw fel y gallwn ddod i lawr y grisiau i'ch gadael chi i mewn i'r adeilad!