Gwybodaeth am y Bwlch Cyflog

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ymrwymo i hyrwyddo a gweithredu arferion gorau ym maes Cydraddoldeb ac Amrywiaeth er mwyn darparu amgylchedd gweithio a dysgu cynhwysol i’r holl  staff a myfyrwyr.

Er nad yw hyn yn ofyniad cyfreithiol eto, mae'r Brifysgol wedi penderfynu cyhoeddi ein bylchau cyflog rhwng y rhywiau, ethnigrwydd ac anabledd i ddangos ein hymrwymiad i dryloywder a chydraddoldeb mewn perthynas â chyflog. 

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau, a’r Bwlch Cyflog Ethnigrwydd ac Anabledd 2023

Adroddiad ar y Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau, a’r Bwlch Cyflog Ethnigrwydd ac Anabledd 2022