Rhwydweithiau a Fforymau Staff

Fel rhan o ymrwymiad Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ymgysylltu â’n staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach i helpu i greu sefydliad mwy cynhwysol ac amrywiol, rydym yn croesawu ac yn cefnogi datblygiad rhwydweithiau staff a myfyrwyr. 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd rhwydweithiau staff wrth ddod â phobl ynghyd o bob Ysgol Academaidd a Gwasanaeth Proffesiynol sy'n uniaethu â grŵp cydraddoldeb, neu fater sy'n ymwneud â chydraddoldeb.  

Mae rhwydweithiau staff yn cael eu rhedeg gan staff ar gyfer staff, ac yn rhoi’r cyfle ar gyfer:

   • Rhyngweithio cymdeithasol
   • Cymorth gan gymheiriaid
   • Datblygiad proffesiynol
   • Cynorthwyo i godi ymwybyddiaeth o gydraddoldeb

Yn ystod y blynyddoedd diweddar, rydym wedi sefydlu chwe Rhwydwaith dan arweiniad staff yma ym Met Caerdydd, sy’n adlewyrchu ein hymrwymiad i gefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Y chwe Rhwydwaith yw:

   • Rhwydwaith Staff LGBTQ+
   • Rhwydwaith Staff Menywod
   • Rhwydwaith Staff Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig
   • Rhwydwaith Staff Anabl
   • Rhwydwaith Staff Rhyngwladol
   • Rhwydwaith Cymraeg i Staff