Telerau ac Amodau

  • ​​​Mae pob archeb yn amodol ar y lle sydd ar gael.

  • Rhaid i bob aelod a rhai nad ydyn nhw'n aelodau brynu tocyn parcio ceir a’i arddangos.

  • Mae’r oriau agor yn cael eu cwtogi yn ystod yr haf ac ar Wyliau Banc.

  • Mae’r telerau a’r amodau aelodaeth yn cael eu hadolygu bob blwyddyn.

  • Cynghorir aelodau i roi gwybod i staff Cyfleusterau Chwaraeon am unrhyw gyflwr meddygol a allai effeithio ar eu gallu i wneud ymarfer corff.

  • Rhaid i aelodau ymweld â'r dderbynfa bob amser i wirio eu cerdyn cyn cymryd rhan mewn gweithgaredd.

  • Mae Aelodaeth Blwyddyn Chwaraeon a Ffitrwydd Myfyrwyr Met Caerdydd yn dod i ben ar 31 Awst bob blwyddyn.

  • Ni ellir ad-dalu unrhyw aelodaeth ac ni ellir trosglwyddo aelodaeth.​

​Datganiad Telerau ac Amodau

​​​Datganiad Telerau ac Amodau