Sut i Archebu

​​​​​​Cardiff Met Sports Banner

​​​​Dim ond trwy'r Ap Chwaraeon Met Caerdydd y byddwn yn derbyn archebion. 

Mae angen archebu’r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw:

  • Sesiwn gampfa

  • Sboncen

  • Pob cwrs

  • Sesiynau Nofio Adloniadol

  • Dosbarthiadau Ffitrwydd

  • Tenis (dan do)​

Gall aelodau archebu hyd at 7 diwrnod ymlaen ​llaw.​​
Cansladau

Ni ellir ad-dalu pob archeb talu a chwarae a dim ond os rhoddir 48 awr o rybudd y gellir eu trosglwyddo.

Dosbarthiadau Campfa a Ffitrwydd

Rhaid archebu pob sesiwn a dosbarth yn y gampfa trwy ap Chwaraeon Met Caerdydd. Bydd unrhyw archebion sydd heb eu goruchwylio neu eu canslo gyda llai na 24 awr o rybudd yn destun ffi canslo o £2.

Llogi cyfleusterau

Gellir llogi cyfleusterau chwaraeon fesul awr.

Talu am ddefnyddio cyfleusterau

Telir am logi cyfleusterau, ffioedd cwrs, ffioedd mynediad a ffioedd aelodaeth yn nerbynfeydd y Cyfleusterau Chwaraeon ar bob campws.

Yn Llandaf mae hwn yn nerbynfa'r Ganolfan Ffitrwydd ar lawr cyntaf Canolfan y Myfyrwyr.

Yng Ngyncoed mae hyn naill ai yn nerbynfa’r Ganolfan Tenis, yn nerbynfa’r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol neu yn nerbynfa’r Ganolfan Ffitrwydd.

*Sylwch; rhaid gwneud unrhyw daliadau siec yn daladwy i 'Cardiff Met Co. Ltd.'.​