Sut i archebu

Welsh home page.png

 
Gellir archebu lle yn bersonol yn y prif dderbynfeydd, drwy ffonio 029 2041 6777 neu drwy gyrchu Ap Chwaraeon Met Caerdydd. Wrth archebu, rhowch eich rhif aelodaeth. Bydd angen i'r rhai nad ydynt yn aelodau nodi eich enw a'ch rhif ffôn. Mae angen archebu’r gweithgareddau canlynol ymlaen llaw:-

  • Sesiwn gampfa
  • Sboncen
  • Pob cwrs
  • Sesiynau Nofio Adloniadol
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Tenis (dan do)
 
Cansladau
Ni ellir ad-dalu pob archeb talu a chwarae a dim ond os rhoddir 48 awr o rybudd y gellir eu trosglwyddo.

Dosbarthiadau Campfa a Ffitrwydd
Rhaid archebu pob sesiwn a dosbarth yn y gampfa trwy ap Chwaraeon Met Caerdydd. Bydd unrhyw archebion sydd heb eu goruchwylio neu eu canslo gyda llai na 24 awr o rybudd yn destun ffi canslo o £2.

Llogi cyfleusterau
Gellir llogi cyfleusterau chwaraeon fesul awr.

Ymholiad ArchebuTalu am ddefnyddio cyfleusterau
Telir am logi cyfleusterau, ffioedd cwrs, ffioedd mynediad a ffioedd aelodaeth yn nerbynfeydd y Cyfleusterau Chwaraeon ar bob campws.

Yn Llandaf mae hwn yn nerbynfa'r Ganolfan Ffitrwydd ar lawr cyntaf Canolfan y Myfyrwyr.

Yng Nghyncoed mae hyn naill ai yn nerbynfa’r Ganolfan Tenis, yn nerbynfa’r Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol neu yn nerbynfa’r Ganolfan Ffitrwydd.

*Sylwch; rhaid gwneud unrhyw daliadau siec yn daladwy i 'Cardiff Met Co. Ltd.'.