Dosbarthiadau Ffitrwydd

Ymaelodi Ar-lein          Rhaglen Dosbarth Iechyd a Ffitrwydd

Cliciwch yma i lawrlwytho ein ap ac i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein hamserlen dosbarth ffitrwydd 


Gwybodaeth Dosbarth

Aelodau = AM DDIM             

Ddim yn aelod = £6 (oni nodir yn wahanol yn y disgrifiad o’r dosbarthiadau) 

Rhaid i bawb sy'n cymryd rhan gasglu derbynneb gan Ganolfan Ffitrwydd Cyncoed neu Landaf cyn i'r dosbarth ddigwydd.  Rhowch y dderbynneb i'r Hyfforddwr. 

 

  • Mae dosbarthiadau'n addas ar gyfer pob lefel gallu. 
  • Rhaid i'r cyfranogwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn (oni nodir yn wahanol yn disgrifiad o’r dosbarthiadau).   
  • Rhowch wybod i'r Hyfforddwr os oes gennych unrhyw gyflyrau meddygol a allai effeithio ar eich gallu i wneud ymarfer corff. 
  • Ni fydd dosbarthiadau ar wyliau banc. 

 

Ffoniwch 029 2041 6743 (Canolfan Ffitrwydd Cyncoed) neu 029 2041 6779 (Canolfan Ffitrwydd Llandaf) i gael rhagor o wybodaeth. 

Fel arall, e-bostiwch y Rheolwr Ffitrwydd metactive@cardiffmet.ac.uk

 

Disgrifiad o’r Dosbarthiadau  

 

WATTBIKE 

Wattbike yw'r beic beicio dan do mwyaf datblygedig ar y farchnad sy'n eich galluogi i bersonoli'ch hyfforddiant yn llwyr i'ch lefel bresennol o ffitrwydd gan wneud y defnydd mwyaf effeithlon a chynhyrchiol o'ch amser. Os ydych chi eisiau sesiwn hyfforddi unigol gan hyfforddwr mewn amgylchedd grŵp, dyma’r dosbarth i chi! 

BOOTCAMP

Mae Bootcamp yn ddosbarth hwyliog sydd wedi'i anelu at wella cryfder, dycnwch cardiofasgwlaidd a chyhyrol, hyblygrwydd, patrymau symud craidd a swyddogaethol. Mae'r bootcamps wedi'u cynllunio yn y fath fodd i'ch cadw chi i ddyfalu a'ch herio ym mhob dosbarth. Gall bootcamps fod y tu mewn a'r tu allan a defnyddio amrywiaeth o offer fel kettlebells, peli meddyginiaeth, bagiau pŵer a rhaffau brwydro. 

BOX HIIT

Mae Box HIIT yn ddosbarth hwyliog ac egnïol. Mae'r dosbarth yn gymysgedd o ymarfer bocsio (gwaith pad, sgipio) ynghyd â gorsafoedd math HIIT (Hyfforddiant Cyfwng Dwysedd Uchel). Rhowch eich hun ar brawf gyda'r ymarfer corff llawn hwn wedi'i gynllunio'n benodol i gael eich calon i rasio. 

YOGA 

Mae'r dosbarthiadau hyn yn addas ar gyfer pob lefel o alluoedd ac yn cyfuno symudiadau ystumiol penodol, technegau anadlu ac ymwybyddiaeth ofalgar i annog rhyddhau ac ymlacio yn y corff a'r meddwl. Mae'r sesiynau hyn yn defnyddio ymarferion sy'n canolbwyntio ar gryfder, hyblygrwydd ac anadlu sy'n sicr o hybu lles corfforol a meddyliol. 

DOSBARTH CRYFDER 

Dosbarth hyfforddiant gwrthiant lle bydd hyfforddwr yn eich tywys trwy sesiynau hyfforddi unigol yn seiliedig ar brofiad a gallu.  Bydd cymysgedd o beiriannau gwydnwch, pwysau rhydd ac ymarferion pwysau’r corff a fydd yn cael eu creu yn dibynnu ar eich gallu a'ch profiad.  Os ydych chi’n mynd i'r gampfa a ddim wir yn gwybod beth rydych chi'n ei wneud neu pam rydych chi'n ei wneud yna mae'r dosbarth hwn ar eich cyfer chi.  

KETTLEBELL 

Bydd ein dosbarth Kettlebell yn rhoi help ac arweiniad i aelodau ddysgu symudiadau kettlebell newydd, o fewn fformat hwyliog a difyr, ond heriol. 

SPIN CYFLYM 

Fersiwn dwyster uwch o'r dosbarth spin arferol. Mae 15 munud yn fyrrach na dosbarth spin arferol, a bydd yn eich herio gyda’r pwyslais yn seiliedig ar ddringfeydd caled a sbrintiau. Os nad yw hynny'n ddigonol bydd yr hyfforddwr hefyd yn eich gwthio i'r eithaf i gynyddu lefel eich gwrthiant.  

MET MILE 

Dosbarth hamddenol sy'n croesawu cyfranogwyr o bob oed a gallu. Mae'r Met Mile yn gwrs syml milltir o hyd o amgylch campws y brifysgol sy'n cynnig cyfle i bobl ddod at ei gilydd a sgwrsio wrth gerdded. Menter sy'n caniatáu i bobl siarad am eu bywydau beunyddiol a gwneud ffrindiau ar hyd y ffordd! Mae'r dosbarth hwn yn ddi-dâl i bawb p'un a ydych chi'n aelod ai peidio felly does dim esgus i beidio â mynd yr ail filltir honno!  

SESIYNAU FFITRWYDD I DEULUOEDD (12 oed o leiaf) 

Amser teulu yw'r amser gorau felly beth am ddysgu arferion da iddyn nhw yn y broses gyda'r dosbarth hwyliog a difyr hwn. Defnyddir ystod o ymarferion cardiofasgwlaidd, gwrthiant a phwysau’r corff i wella iechyd a lles gyda'n gilydd. 

DOSBARTH CRYFDER I DDECHREUWYR 

Mae dosbarth cryfder i dechreuwyr ar gyfer unigolion dibrofiad sydd â diddordeb mewn hyfforddiant gwrthiant. Bydd y dosbarth hwn yn cynnwys amrywiaeth o symudiadau hawdd i'w gwneud sy'n cynnwys pwysau rhydd, pwysau’r corff ac ymarferion ar beiriannau gwrthiant. 


Ymaelodi Ar-lein