Hafan>Ynglŷn â Ni>Adnoddau Dynol

Gwasanaethau Pobl

Os ydych yn aelod o staff, ewch i'n porth staff.

Os ydych chi'n allanol i Brifysgol Metropolitan Caerdydd, mae gwybodaeth benodol am Wasanaethau Pobl ar gais drwy'r manylion cyswllt isod:

Gwasanaethau Pobl
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YB

Ymholiadau recriwtio yn unig (gan gynnwys gwneud cais, llunio rhestr fer a chyfweliadau)
Ffôn: 029 2041 7317 (Opsiwn 1)
E-bost: humanresources@cardiffmet.ac.uk

Ymholiadau Gwasanaethau Pobl eraill gan gynnwys Iechyd Galwedigaethol a Lles
Ffôn: 029 2041 7317 (Opsiwn 2)
E-bost: humanresources@cardiffmet.ac.uk

Ymholiadau Datblygiad Sefydliadol
E-bost: od@cardiffmet.ac.uk

Ymholiadau Iechyd a Diogelwch
E-bost: healthandsafety@cardiffmet.ac.uk

Mae'r swyddfa ar agor rhwng 9.00yb-5.00yp o ddydd Llun i ddydd Iau a 9.00yb-4.30yp ar ddydd Gwener.

Ymweld â Swyddi Gwag Cyfredol.