Hafan>Newyddion>The death of Her Majesty Queen Elizabeth II

Marwolaeth Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II

Neges gan yr Is-Ganghellor yr Athro Cara Aitchison

Ar ran holl staff a myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, yma yng Nghaerdydd a ledled y byd, hoffwn ymuno â gweddill y wlad i fynegi fy nhristwch dwysaf yn y newyddion am farwolaeth Ei Mawrhydi, Brenhines Elizabeth II.

Teyrnasodd Ei Mawrhydi am fwy o amser nag unrhyw frenin/brenhines arall yn hanes Prydain ac mae'n cael ei pharchu ledled y byd am ei hurddas a'i hymrwyddiad i’r dyletswydd.

Gwasanaethodd y Frenhines Elizabeth ei gwlad gydag ymroddiad enfawr ac, fel pennaeth y DU a'r Gymanwlad yn ystod cyfnodau o newid cymdeithasol enfawr, parhaodd yn gadarn wrth gyflawni ei dyletswyddau Brenhinol drwy gydol ei theyrnasiad 70 mlynedd.

Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf i'r teulu Brenhinol ar yr adeg drist hon.

Arwyddwch Lyfr Cydymdeimlo Met Caerdydd