Hafan>Newyddion>Yr Athro Charlotte Williams OBE yn dod yn Feddyg Anrhydeddus yn seremoni raddio Met Caerdydd

Yr Athro Charlotte Williams OBE yn dod yn Gymrawd er Anrhydedd yn seremoni raddio Met Caerdydd

Newyddion | 19 Gorffennaf 2022

Mae Prifysgol Metropolitan Caerdydd wedi rhoi Cymrodoriaeth er Anrhydedd i’r Athro Charlotte Williams

Cafodd yr Athro Charlotte Williams OBE ei magu yng Nghymru yn destun slyriau personol, hiliaeth achlysurol a heb unrhyw synnwyr bod stori ei theulu mewn gwirionedd yn rhan o hanes ehangach Cymru.

Nawr mae'r agweddau hynny'n newid – ac mae hi'n chwarae rhan fawr yn hynny, ar ôl cael ei phenodi gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio gwelliant mewn addysgu hanes BAME Cymru.

Wrth siarad yn nosbarth graddio 2022 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, dywedodd yr Athro Williams: "Mae’n bleser gen i dderbyn dyfarniad y gymrodoriaeth er anrhydedd hon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd.

"Rwy’n falch o ddweud bod fy addysg gyfan, o’r ysgol gynradd hyd at fy PhD, wedi bod o fewn system addysg Cymru. Rydw i wedi treulio hanner fy ngyrfa ym Mhrifysgol Bangor ac o’r herwydd, rydw i wedi cael cysylltiad hir â Phrifysgol Met Caerdydd.

"Yn fwyaf diweddar, rydw i wedi gweithio â chydweithwyr o’r brifysgol ar bolisi ac ymarfer addysgol yng Nghymru."

Wedi graddio o Brifysgol Bangor ac wedi ymddeol yn ddiweddar fel Athro Gwaith Cymdeithasol a Dirprwy Ddeon yn Sefydliad Technoleg Brenhinol Melbourne yn Awstralia, mae Charlotte yn adnabyddus am ei thestun arloesol 'A Tolerant Nation?' a archwiliodd amrywiaeth ethnig yng Nghymru. Enillodd 'Sugar and Slate', ei chofiant o dyfu i fyny gyda hil gymysg yng Nghymru, Wobr Llyfr y Flwyddyn yn 2003 hefyd.

Mae wedi ymddangos ar y teledu a'r radio amryw o weithiau, gan roi sylwadau ar amlddiwylliant yng Nghymru ac, yn 2007, dyfarnwyd OBE iddi yn Rhestr Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines am wasanaethau i leiafrifoedd ethnig a chyfle cyfartal yng Nghymru.

"Yr her yw sicrhau bod gan bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig bresenoldeb ar draws y cwricwlwm Cymreig newydd, fel y gallwn glywed sŵn eu lleisiau ym mhob un o'r meysydd dysgu a phrofiad, gwybod am eu profiad, eu hanes a'u cyfraniadau, yn y gorffennol a'r presennol," meddai Charlotte. "Yn y pen draw, bydd ein cwricwlwm yng Nghymru yn adlewyrchu ein profiad cyffredin o gymdeithas fywiog, gynhwysol ac amlddiwylliannol. Mae gennym hanes cyfoethog yng Nghymru, wedi'i adeiladu ar wahaniaeth ac amrywiaeth."