Hafan>Newyddion>Digwyddiad STEM am ddim ym Met Caerdydd yr hanner tymor hwn

Digwyddiad STEM am ddim ym Met Caerdydd yr hanner tymor hwn

Newyddion | 30 Ionawr 2024

Gall teuluoedd ledled de Cymru gloi’r hanner tymor gyda diwrnod llawn o weithdai gwyddoniaeth a thechnoleg am ddim ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd fel rhan o Ŵyl Wyddoniaeth Caerdydd 2024.Ddydd Sadwrn 17 Chwefror, rhwng 10yb-5yp, bydd Met Caerdydd yn cynnal diwrnod o sesiynau rhyngweithiol sy’n addas i blant ysgol gynradd, oedolion ifanc yn yr ysgol uwchradd a’u rhieni ar Gampws Llandaf, er mwyn rhoi mwy o fynediad i wyddoniaeth a thechnoleg i blant a phobl ifanc a hynny am ddim.

Bydd y gweithdai’n cynnwys archwilio celloedd coch y gwaed o dan ficrosgop; dysgu am enynnau blas, gwrthgyrff a firysau; seiberddiogelwch a sut i godio; mesur pwysedd gwaed a mesur gweithrediad yr ysgyfaint. Gall mynychwyr hefyd ddefnyddio bythau rhith-realiti Met Caerdydd a gwylio fideos byr ar brosesau biolegol, a chwrdd â robotiaid yr Ysgol Dechnolegau.

Bydd y diwrnod yn cael ei rannu’n ddau hanner, gyda staff o Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd Met Caerdydd yn cynnal gweithdai o 10yb-1yp. Bydd yr Ysgol Dechnolegau yn rhedeg sesiynau’r prynhawn o 1yp-5yp, gyda gweithdai yn para rhwng 15-60 munud yr un yn dibynnu ar y gweithdy.

Cynhelir digwyddiad blynyddol Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd eleni ar ddydd Sadwrn 17 Chwefror a dydd Sul 18 Chwefror. Mae’r ŵyl ddeuddydd yn dod â gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i leoliadau ledled Caerdydd mewn ffordd hygyrch ar gyfer ystod o oedrannau.

Gall mynychwyr gofrestru ymlaen llaw ar gyfer yr ŵyl neu ar y safle ar y diwrnod ei hun. I weld y rhestr lawn o weithdai sy’n cael eu cynnal ym Mhrifysgol Met Caerdydd ac i gofrestru, ewch i: https://bit.ly/3OnYOWi