Hafan>Newyddion>Met Caerdydd yn dymuno’r gorau i athletwyr a staff cymorth yng Ngemau’r Gymanwlad 2022

Met Caerdydd yn dymuno’r gorau i athletwyr a staff cymorth yng Ngemau’r Gymanwlad 2022

Newyddion | 14 Gorffennaf 2022

Yr wythnos hon, cynhaliodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd frecwast yn y Ganolfan Athletau Dan Do Genedlaethol ar gampws Cyncoed i ffarwelio â’r holl athletwyr a staff cymorth sy’n cymryd rhan yng Ngemau’r Gymanwlad eleni, ac i ddymuno pob lwc iddynt.

Yn anhygoel, mae gan Met Caerdydd 40 o athletwyr a 12 staff cymorth yn cynrychioli Tîm Cymru, Lloegr, Guernsey a Jersey ar draws 11 camp, y mae pob un ohonynt wedi astudio neu weithio yn y Brifysgol. Mae gan Met Caerdydd enw rhagorol am greu athletwyr o safon fyd-eang mewn sawl disgyblaeth, ac mae’r amrywiaeth o chwaraeon a gynrychiolir yn dangos hynny.

O athletau i focsio a hoci i feicio, bydd Met Caerdydd yng nghanol y cystadlu o ddiwrnod cyntaf Gemau’r Gymanwlad, ac mae Stef Collins, sydd ei hun yn enillydd medal arian o’r Arfordir Aur yn 2018 lle’r oedd yn gapten ar Sgwad Pêl-fasged 5 bob ochr Lloegr, ac sydd nawr yn hyfforddi'r gêm 3 bob ochr, yn llawn cyffro i fod yn rhan:

“Mae Met Caerdydd yn gwneud gwaith gwych wrth eich cefnogi chi – mae gennych y cyfleusterau yma a’r staff cymorth a phopeth sy’n eich helpu i ddatblygu fel person ac fel athletwr, ac mae faint o lwyddiant a gafwyd o ran y nifer o athletwyr o Gymru sydd yn y Gemau hyn nawr yn brawf o hynny.”

Pan ofynnwyd iddi am feddylfryd Met Caerdydd, dywedodd Stef: “Mae un dywediad sydd wedi taro tant gyda fi erioed y profais fy hun yng Ngemau Olympaidd 2012, sef 'dyw gwell byth yn stopio'. Felly mae'n golygu gwybod, iawn, rydych chi wedi gwneud yr holl waith caled hyn ac rydych chi wedi mynd drwy'r broses o ble y gwnaethoch chi ddechrau i ble rydych chi wedi diweddu …. ond rydych chi eisiau mwy, rydych chi eisiau gweld beth arall y gallwch ei gyflawni."

Fe wnaeth Stef, sy’n gyn-Olympiad gyda Thîm GB, astudio gradd Meistr mewn Datblygu a Hyfforddi Chwaraeon ym Met Caerdydd ac mae bellach ar y staff fel hyfforddwr Tîm WBBL Saethwyr Met Caerdydd. 

Siaradodd Dan Rabbitt (Jiwdo D60Kg) yn angerddol am sut y mae Met Caerdydd wedi ei helpu i baratoi at yr uchafbwynt chwaraeon hwn:

“Mae Met Caerdydd wedi rhoi’r hyder i mi siarad â’m darlithwyr am reoli fy amser rhwng astudio a hyfforddi ac fe wnaeth y cyfathrebu a’r ddealltwriaeth honno fy helpu i ddod drwy fy ngradd israddedig. Maen nhw wedi fy helpu i gydbwyso a rheoli fy amser mewn ffordd iach a hebddo, fyddwn i ddim lle rydw i heddiw.” 

Wrth ffarwelio â’r athletwyr, dywedodd y Cyfarwyddwr Chwaraeon, Ben O'Connell:

“Mae cynrychiolwyr Met Caerdydd yng Ngemau’r Gymanwlad eleni’n dangos i ba raddau y mae chwaraeon wedi’i integreiddio i’n DNA. Fel Prifysgol, mae gennym safle cadarn ar y map byd-eang oherwydd ein cyfleusterau chwaraeon sydd heb eu hail, ymroddiad ein staff a’n system chwaraeon unigryw. 

“Ar ran holl gymuned Met Caerdydd, hoffwn ddymuno pob lwc i’r holl athletwyr a staff cymorth ym Mirmingham. Rydych yn rhan o brifysgol arbennig ac rydyn ni'n hynod falch ohonoch chi i gyd.”

I gael y wybodaeth ddiweddaraf yn ystod y cyfnod sy’n arwain at Gemau'r Gymanwlad, dilynwch Chwaraeon Met Caerdydd ar Twitter ar @CMetSport ac Instagram ar cardiffmetsport yn ogystal â phrif ffrwd Twitter @MetCaerdydd.

Myfyrwyr, staff a chyn-fyfyrwyr Met Caerdydd sy’n cymryd rhan yng Ngemau’r Gymanwlad 2022:

Jeremiah Azu

Athletau

100m

Joe Brier

Athletau

400m

Hannah Brier

Athletau

200m

Piers Copeland

Athletau

1500m

Jenny Nesbitt

Athletau

5000m

Aled Siôn Davies

Athletau

Disgen, F42-44/F61-64

Jake Hayward

Athletau

1500m

Jonny Hopkins

Athletau

3000m Ffos a Pherth

Adele Nicoll

Athletau

Taflu Pwysau

Julie Rogers

Athletau

Disgen, F42-44/F61-64

Harrison Walsh

Athletau

Disgen, F42-44/F61-64

Charlotte Arter

Athletau

10000m

Rosie Eccles

Bocsio

70Kg

Harvey McNaughton

Beicio

Ymlid Tîm, Kilo

Daniel Rabbitt

Jiwdo

D60Kg

Jasmine Hacker-Jones

Jiwdo

D63Kg

Ashley Barnikel

Jiwdo

D48kg

Fay Pitman

Codi Pwysau

71Kg

Iestyn Harret

Triathlon

Ras gyfnewid gymysg ac unigol

Isabel Morris

Triathlon

Menyw Unigol

Rhys James

Triathlon

Tywysydd

Gemma Frizelle

Gymnasteg

Rhythmig

Gareth Furlong

Hoci - Dynion

Chwaraewr

Dale Hutchinson

Hoci - Dynion

Chwaraewr

Joe Naughalty

Hoci - Dynion

Chwaraewr

Luke Hawker

Hoci - Dynion

Chwaraewr - Capten

James Carson

Hoci - Dynion

Chwaraewr

Jo Westwood

Hoci - Merched

Chwaraewr

Livvy Hoskins

Hoci - Merched

Chwaraewr

Ella Jackson

Hoci - Merched

Chwaraewr

Jade Atkin

Cadair Olwyn 3 bob ochr

Chwaraewr

Ollie Turner

Jersey

Triathlon

Josh Lewis

Guernsey

Triathlon

Suzy Drane

Pêl-rwyd

Chwaraewr / cyd-gapten

Nia Jones

Pêl-rwyd

Chwaraewr / cyd-gapten

Bethan Dyke

Pêl-rwyd

Chwaraewr

Georgia Rowe

Pêl-rwyd

Chwaraewr

Owen Jenkins

Rygbi 7 bob ochr

Chwaraewr

Sam Cross

Rygbi 7 bob ochr

Chwaraewr

Staff Cymorth

 

 

Nick Wakely

URC

Hyfforddwr Cynorthwyol

Matt Elias

Athletau Guernsey

Hyfforddwr

Stef Collins

Pêl-fasged Lloegr – 3 bob ochr

Hyfforddwr

Rhi Galvin

Hoci - Merched

Dadansoddwr

Rebecca Daniels

Hoci - Merched

Rheolwr Rhaglen

Danny Newcome

Hoci - Dynion

Prif Hyfforddwr

Alison Harrison

Pêl-rwyd

Dyfarnwr

Sara Moore

Pêl-rwyd

Prif Hyfforddwr

Gemma Davies

Pêl-rwyd

Dadansoddwr Perfformiad

James Thie

Athletau

Hyfforddwr

Ryan Spencer-Jones

Athletau

Hyfforddwr

Nathan Stephens

Athletau

Chwaraeon Anabledd Cymru - Arweinydd Llwybr Perfformiad

 

 

 

Staff Tîm Cymru

 

 

Cathy Williams

Tîm Cymru

Pennaeth Ymgysylltu

Anna Stembridge

Tîm Cymru

Cyfarwyddwr Anweithredol

Dr Dan Clements

Tîm Cymru