Hafan>Newyddion>Graddedigion Met Caerdydd yn lansio ap i helpu myfyrwyr i dorri costau a dod o hyd i’r fargen orau

Graddedigion Met Caerdydd yn lansio ap i helpu myfyrwyr i dorri costau a dod o hyd i’r fargen orau

​Mae ap newydd sy’n cysylltu myfyrwyr â’r bargeinion gorau gan fusnesau lleol i helpu gyda chostau byw wedi ennill gwobr ‘Busnes Graddedig y Flwyddyn’ yng ngwobrau entrepreneuriaeth blynyddol Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cardiff Met business and management graduate, Harris ColeSefydlwyd UniWOM gan fyfyriwr graddedig Met Caerdydd mewn busnes a rheolaeth, Harris Cole, o Gaerdydd, a’r myfyriwr graddedig Busnes ac MBA marchnata, Louis Cochrane, o Gwmbrân. 

Lansiwyd yr ap ym mis Medi 2022 ac mae’n helpu myfyrwyr i ddod o hyd i fusnesau lleol sy’n cynnig cydweithrediadau, gostyngiadau a chynigion unigryw, o fwytai, i farbwyr, clybiau nos a siopau. Ar hyn o bryd mae gan y wefan a'r ap 40-50 o fusnesau lleol wedi'u rhestru.

Esboniodd Harris, 25, sut roedd lansiad yr ap wedi’i amseru’n dda a’i fod yn cael ymateb cadarnhaol: “Mae defnyddwyr wedi bod dan straen am yr argyfwng costau byw ac wedi dweud eu bod wedi bod yn gwneud toriadau o ran mynd allan a bwyta allan. Maent yn hapus iawn bod UniWOM yn eu helpu i arbed arian yn lleol ar amrywiaeth eang o fusnesau lleol.” 

Daeth y syniad am UniWOM i Harris gyntaf pan ddechreuodd yn y brifysgol. Dywedodd Harris: “Ar ddiwrnod cyntaf Wythnos y Glas, ar ôl cael fy ngadael yn fy llety, roeddwn i wir angen torri fy ngwallt. Roeddwn yn teimlo wedi fy syfrdanu a doedd gen i ddim syniad i ble roedd myfyrwyr eraill yn mynd a lle gallwn i gael bargen dda ar dorri gwallt. Daeth y syniad ar gyfer yr ap o fy mhrofiad uniongyrchol o symud oddi cartref, teimlo wedi fy llethu a heb wybod ble i fynd yn yr ardal leol.”

Mae UniWOM yn galluogi myfyrwyr i archwilio eu dinas o gysur eu ffôn, gan helpu i wneud y profiad o symud i ddinas newydd yn llai brawychus ac yn haws dod o hyd i leoedd lle gallant arbed arian. Mae'r ap hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddod o hyd i leoedd y mae myfyrwyr eraill yn eu caru gydag argymhellion myfyriwr-i-fyfyriwr.

Roedd Harris a Louis eisiau rhedeg eu busnes eu hunain o oedran ifanc. Er bod y ddau wedi astudio ym Met Caerdydd, fe wnaethon nhw gyfarfod ar ôl graddio trwy dudalen Facebook Canolfan Entrepreneuriaeth y Brifysgol. Mae’r Ganolfan yn helpu myfyrwyr i ddatblygu meddylfryd entrepreneuraidd a bydd yn hwyluso hyn trwy gydweithio â chydweithwyr academaidd i gefnogi addysg entrepreneuriaeth. 

Mae Seremoni Gwobrau Diwrnod Entrepreneuriaeth flynyddol Met Caerdydd yn dathlu cyflawniadau entrepreneuraidd myfyrwyr, graddedigion a staff ar draws Met Caerdydd. Yn 2022, cefnogodd y Ganolfan Entrepreneuriaeth 51 o fusnesau newydd i’w lansio a thair menter gymdeithasol. 

Dywedodd Steve Aicheler, Rheolwr Entrepreneuriaeth, o fewn y Ganolfan Entrepreneuriaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd: “Mae gan fyfyrwyr sy’n dod i’r Ganolfan sydd eisiau dechrau eu busnes eu hunain yr angerdd a’r penderfyniad ac yn aml dim ond ychydig o arweiniad sydd eu hangen arnynt i roi’r busnes ar waith. 

“Mae seremoni Gwobrau’r Diwrnod Entrepreneuriaeth yn gyfle gwych i gydnabod cyflawniadau ein myfyrwyr a hoffem longyfarch pawb a gafodd eu henwebu neu a enillodd wobr eleni.” 

Dywedodd Louis, 26 : “Yr amser gorau i ddechrau busnes yw tra byddwch yn y brifysgol. Nid oes unrhyw syniad yn rhy fach ac nid oes unrhyw syniad yn rhy fawr, does ond angen i chi wneud eich ymchwil a chynllunio ffordd y gallwch chi ei gychwyn o'r gwaelod i fyny. Yn bwysicaf oll, cymerwch ran yn y Ganolfan Entrepreneuriaeth oherwydd eu bod yn darparu cymorth, cyngor a chyfleoedd ariannu gwych pan fyddwch yn barod amdani. Ni allaf ddiolch digon iddyn nhw am yr help a’r gefnogaeth dros y blynyddoedd.”

Ar hyn o bryd, mae Harris a Louis ill dau yn gweithio wrth geisio esblygu UniWOM. Eu nod yw rhedeg y busnes yn llawn amser, gan ei wneud yn rhan ganolog o brofiad prifysgol pob myfyriwr ledled y byd.