Skip to main content

Ysgolion Partneriaeth Caerdydd

Fel rhan o Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer AGA, bydd myfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cael cyfle i hyfforddi mewn partneriaeth ag un o’r 18 o gynghreiriau ysgolion cynradd ac uwchradd arweiniol ledled De Ddwyrain Cymru.

Ydych chi’n Ysgol sydd eisiau ymuno â Phartneriaeth Caerdydd? Darganfyddwch fwy a gwnewch gais ar-lein.