Astudio>Diwrnodau Agored>Dyddiau Ymgeiswyr

Dyddiau Ymgeiswyr

​​​​​​​Student ambassador leading a campus tour for prospective students

Dyma brifddinas y gymuned, o gwrdd â ffrindiau cwrs y dyfodol, o wenu mawr. Dyma brifddinas dod o hyd i'ch lle.​

Mae ein Diwrnodau Ymgeiswyr yn gyfle perffaith i chi ymgolli ym mywyd Met Caerdydd. Byddwch yn cael rhagflas o'r cwrs yr ydych wedi gwneud cais amdano, yn cael profiad o'n haddysgu a'n cyfleusterau o ansawdd uchel, yn ogystal â chwrdd â staff a myfyrwyr i sgwrsio am bopeth Met Caerdydd.

Bydd ystod o wasanaethau cymorth o bob rhan o’r Brifysgol hefyd wrth law i sgwrsio â nhw, gan gynnwys llety, chwaraeon perfformio, astudio’r Gymraeg, a mwy.​

Wrth i ddyddiadau gael eu cadarnhau, bydd ein Tîm Derbyniadau yn cysylltu â chi gyda’r holl fanylion sydd eu hangen arnoch i gofrestru eich lle.

Sylwch: gall rhai dyddiau ymgeiswyr amrywio yn dibynnu ar y cwrs y gwneir cais amdano. Bydd pob gwahoddiad yn amlinellu’r rhaglen benodol y gallwch ei disgwyl ar y diwrnod.

​​Syniadau da i wneud y gorau o'ch diwrnod:


Cymerwch ran yn eich sesiwn ymarferol. Manteisiwch i’r eithaf ar ddysgu sut beth yw astudio’r cwrs y gwnaethoch gais amdano.

Sgwrsiwch gyda’n myfyrwyr. Gyda phwy well i siarad na rhywun sydd eisoes yn astudio gyda ni? Bydd ein llysgenhadon myfyrwyr o gwmpas drwy’r dydd i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Sgwrsiwch gyda’n staff. Oes gennych chi gwestiwn penodol am eich cwrs? Mae ein timau addysgu yma i helpu.

​​

Cymerwch y daith. Peidiwch ag anghofio mynd ar daith campws i weld ein cyfleusterau, a mannau astudio a chymdeithasol.

Ddim o’r ardal leol? Treuliwch ychydig o amser yn crwydro ein prifddinas wych – gofod bach a hawdd ei lywio, a lle rydyn ni’n gobeithio y byddwch chi eisiau ei alw’n gartref.

Ac yn olaf, cipiwch bicen ar y maen am ddim!

​​ ​

Wedi mynychu diwrnod agored yn barod?

Os ydych chi eisoes wedi mynychu diwrnod agored Met Caerdydd, dyma restr o'r pethau ychwanegol y byddwch chi'n eu profi trwy fynychu'ch diwrnod ymgeiswyr ym Met Caerdydd:​

 

Diwrnod Agored

Diwrnod Ymgeiswyr

Taith Campws

Sgwrs Cwrs

Taith LletyGwybodaeth am Gyllid Myfyrwyr​

Gwybodaeth am Gyfleusterau CefnogaethSesiwn Profiad Cwrs

Profwch gynnwys eich cwrs gyda sesiwn flasu gan eich timau addysgu. Byddwch yn cael y cyfle i ddysgu'n uniongyrchol sut beth fyddai astudio'r cwrs o'ch dewis, gan brofi'r addysgu a'r cyfleusterau.


Holi ac Ateb Panel Myfyrwyr

Gofynnwch eich cwestiynau i’n myfyrwyr presennol, boed hynny’n gwestiynau ar fywyd myfyriwr yng Nghaerdydd, rhagolygon cyflogadwyedd, cyllidebu, gallwch glywed gan fyfyrwyr a oedd yn eich esgidiau ychydig flynyddoedd yn ôl.​Holi ac Ateb Panel Rhieni​

Gall rhieni a gwesteion sy’n mynychu ofyn eu cwestiynau i’n panel o rieni myfyrwyr sydd wedi, neu sydd ar hyn o bryd, yn tywys eu myfyrwyr ar eu taith i’r brifysgol.​​

✗​


​​