Astudio>Dyddiau Agored>Teithiau Campws ym Met Caerdydd

Teithiau Campws Met Caerdydd

Os na allwch fynychu un o’n Dyddiau agored ym Met Caerdydd, gallwch neilltuo lle ar un o’n teithiau campws, lle cewch eich tywys o gwmpas y campws gan lysgennad o fyfyriwr.

Ar hyn o bryd does dim dyddiau wedi’u penodi am y teithiau hyn. Down yn ôl atoch chi gyda’r ddyddiadau fydd ar gael ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan a’ch croesawu i fynd ar daith o gwmpas ein campysau.

Yn y cyfamser, gallwch rith-weld ein campysau a’r opsiynau am lety yn fan hyn.

Ydych chi'n ansicr pa gampws i fynychu ar sail eich cwrs? Cewch ragor o fanylion fan hyn.

Sylwer, nid bwriad yr ymweliadau hyn ydy cynnig gwybodaeth benodol am ein rhaglenni gradd i israddedigion. Os hoffech ddysgu mwy am ein cyrsiau, neilltuwch le ar un o'n Dyddiau Agored.