Astudio>Diwrnodau Agored>Teithiau Campws


Cofrestrwch am Daith Campws i archwilio ein cyfleusterau a gweld yr hyn sydd gan Met Caerdydd i’w gynnig.

Caiff Teithiau Campws eu harwain gan ein Llysgenhadon Myfyrwyr cyfeillgar ac maent hefyd yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am fywyd myfyrwyr ac astudio ym Met Caerdydd.

Cynhelir ein Teithiau Campws nesaf ar y dyddiadau canlynol:

4 Hydref 2023
18 Hydref 2023
1 Tachwedd 2023
15 Tachwedd 2023


Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am fyw ac astudio ym Met Caerdydd ar ein tudalennau Bywyd Myfyrwyr.​​​​​​​​​​​​