Astudio>Diwrnodau Agored>Teithiau Campws


Cofrestrwch am Daith Campws i archwilio ein cyfleusterau a gweld yr hyn sydd gan Met Caerdydd i’w gynnig.

Caiff Teithiau Campws eu harwain gan ein Llysgenhadon Myfyrwyr cyfeillgar ac maent hefyd yn gyfle i chi ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych am fywyd myfyrwyr ac astudio ym Met Caerdydd.

Cynhelir ein Teithiau Campws nesaf ar y dyddiadau canlynol:

1 Mai 2024
15 Mai 2024
29 Mai 2024
12 Mehefin 2024
26 Mehefin 2024
10 Gorffennaf 2024


Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth am fyw ac astudio ym Met Caerdydd ar ein tudalennau Bywyd Myfyrwyr.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​