Astudio>Dyddiau Agored>Teithiau Campws ym Met Caerdydd

 Content Editor

Students walking through Llandaff campus

Teithiau Campws ym Met Caerdydd

Mae ein Teithiau Campws Hydref 2021 bellach wedi gorffen.

Cynhelir y teithiau campws nesaf ar ddydd Iau 11 Tachwedd, dydd Gwener 12 Tachwedd a dydd Sadwrn 13 Tachwedd. 

Byddwch yn gallu archebu eich lle ar gyfer y teithiau yn fuan.

Mae ein teithiau campws yn gyfle i chi weld ein cyfleusterau sy'n benodol i'r ysgol a gofyn cwestiynau i'n llysgenhadon myfyrwyr cyfeillgar. Sylwer nad Diwrnodau Agored yw'r rhain ac nid ydynt yn cynnwys unrhyw deithiau llety na sgyrsiau cwrs. Bydd holl newyddion a chyhoeddiadau'r Diwrnodau Agored yn cael eu diweddaru yma.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ein hopsiynau llety yma.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Met Caerdydd yn fuan.