Arloesi

​​​​

Ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, mae cysylltiad anorfod rhwng ein gweithgareddau Arloesi a’r partneriaethau a ddatblygwn a masnacheiddio parhaus ddeilliannau ymchwil; dyma hefyd sy’n gyrru’r gweithgareddau hynny.