Ymchwil>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021>Astudiaeth Achos Effaith - Hyfforddi Chwaraeon

Datblygu ymarfer proffesiynol o ansawdd uchel: Trawsnewid cefnogaeth addysg hyfforddwyr a gwyddor chwaraeon


Llywiodd ymchwil ddatblygiad ac addysg hyfforddwyr, academyddion, gwyddonwyr chwaraeon a myfyrwyr, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae hyn yn cynnwys Cymdeithas Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prydain, Fédération Internationale de Gymnastique, Olympiatoppen, High Performance Sport New Zealand, a chyrff llywodraethu cenedlaethol megis y Gymdeithas Bêl-droed, Gymnasteg Prydain, Undeb Rygbi Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Undeb British Canoe, Nofio Cymru, Rhwyfo Cymru, Pêl-foli Cymru, Hoci Cymru, a’r Gymdeithas Athletau Gaeleg. Mae hefyd yn sail i ddarpariaeth helaeth o bynciau SAU yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil