Ymchwil>Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021>Astudiaeth Achos Effaith - Arloesi Diogelwch Bwyd yng Nghymru

Arloesi a gwell diogelwch bwyd yn sector bwyd Cymru

Yr Athro David Lloyd, Yr Athro Adrian Peters, Yr Athro Elizabeth Redmond, Dr Debbie Clayton, Yr Athro Louise Fielding, Yr Athro Chris Griffith, Leanne Ellis

 


Mae Prosiect KITE wedi cael effaith sylweddol ar sgiliau cymdeithasol, iechyd, amgylcheddol a chyflogaeth yn niwydiant bwyd a diod Cymru. Drwy gefnogaeth BBaChau Cymru, cyfrannodd KITE dros £100 miliwn mewn gwerthiant cynyddol, 700 o swyddi, a thwf sylweddol mewn: Rheoli ac ardystio ansawdd diogelwch bwyd; datblygu cynnyrch, arloesi ac arallgyfeirio; ac effeithlonrwydd y gadwyn gyflenwi. Arweiniodd KITE hefyd at ddyfarnu £11 miliwn ychwanegol i Brosiect HELIX, sydd wedi cyflawni effaith economaidd o dros £110 miliwn.

Lawrlwythwch Astudiaeth Achos Effaith y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil