Skip to main content
Hafan>Swyddi ym Met Caerdydd>Cymorth Technegol

Ffurflen Gais

Porwyr Priodol iTrent 

Mae ein system recriwtio wedi'i optimeiddio i'w defnyddio gyda'r systemau gweithredu a'r porwyr gwe canlynol ac rydym yn argymell eu defnyddio wrth gwblhau eich cais ar-lein.

System weithreduPorwr gwe
Microsoft Windows 7 (SP1)Internet Explorer (IE) 11*, Firefox 54+, Google Chrome 60+
Microsoft Windows 10Internet Explorer (IE) 11*, Microsoft Edge, Firefox 54+, Google Chrome 60+
Apple MacOS X 10.10 (Yosemite)Firefox 54+, Google Chrome 60+, Apple Safari 9 /10 /11
Apple MacOS X 10.11 (El Capitan)Firefox 54+, Google Chrome 60+, Apple Safari 9 /10 /11
Apple macOS X 10.12 (Sierra)Firefox 54+, Google Chrome 60+, Apple Safari 9 /10 /11
Apple macOS X 10.13 (High Sierra)Firefox 54+, Google Chrome 60+, Apple Safari 9 /10 /11
Android 5.xGoogle Chrome (Using Chrome as deployed with the Android.)
Android 6.xGoogle Chrome (Using Chrome as deployed with the Android.)
Android 7.xGoogle Chrome (Using Chrome as deployed with the Android.)
Android 8.xGoogle Chrome (Using Chrome as deployed with the Android.)
Apple iOS 10.xSafari (Using Safari as deployed with iOS)
Apple iOS 11.xSafari (Using Safari as deployed with iOS)


*Sylwch fod angen actifadu modd 'Cydnawsedd' ar gyfer Internet Explorer 11. Llywiwch i Offer (eicon cog) yn y gornel dde uchaf a dewiswch Gosodiadau Gweld Cydnawsedd a chlicio 'Ychwanegu' i ychwanegu'r wefan i weld cydnawsedd.

Anhawsterau Technegol 

Er mwyn sicrhau y gallwch gwblhau eich cais heb oedi pellach, rydym yn awgrymu dau opsiwn:

1)   Gwiriwch osodiadau eich porwr 

  • Cliriwch eich storfa / hanes pori o'r holl borwyr rhyngrwyd (Safari, Chrome ac ati.) Gwelwch isod ganllaw defnyddiol ar sut i wneud hyn:

      Internet explorer

      Chrome

      Firefox

      Safari

      Edge

  • Ail gychwynwch eich cyfrifiadur 

 2)   Lawrlwythwch borwr gwe amgen, mae ein hadran TG yn argymell Mozilla Firefox neu Opera

Hyderwn y bydd yr opsiynau a ddarperir yn eich galluogi i fwrw ymlaen â'ch cais ac edrychwn ymlaen at glywed gennych yn fuan.

3)    Mae'r cais wedi cyrraedd terfyn amser. Gall y cais ddod i ben a dod yn anymatebol os na chanfuwyd unrhyw gamau ar y dudalen am gyfnod o amser. Ar gyfer rhannau o'r ffurflen gais fel gwybodaeth ategol, byddem yn awgrymu copïo hon o ddogfen arall, fel Word, a'i chludo i'ch ffurflen gais.


4)    Os ydych chi'n cael unrhyw anawsterau technegol gyda'ch cais, gallwch lenwi ffurflen gais â llaw a ddarperir yn Saesneg neu Gymraeg. Os ydych am lenwi ffurflen gais â llaw, cysylltwch ag Adnoddau Dynol trwy e-bostio humanresources@cardiffmet.ac.uk neu ffonio 029 20417026.