Dr Viv John

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Uwchradd
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost: vjohn@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2041 6502
​Rhif Ystafell:​C013

 

Ymchwil

Ar hyn o bryd rwy'n astudio ar gyfer Doethuriaeth Broffesiynol ac mae fy maes astudio yn canolbwyntio ar ganfyddiadau myfyrfwyr athrawon cerdd  o bwysigrwydd creadigrwydd yn eu hunaniaeth gerddorol fel cerddorion ac addysgeg.   

Aelodaeth:
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)

Diddordebau Ymchwil:
• Addysg gerddoriaeth
• Dysgu anffurfiol
• Creadigrwydd o fewn addysg

Cyhoeddiadau

Peer-refereed Journals:
​EVANS, S., BEAUCHAMP, G. and JOHN, V. (in press) 'Learners' experience and perceptions​ of informal learning in Key Stage 3 music lessons: a collective case study, exploring the implementation of Musical Futures in three secondary schools in Wales', Music Education Research.

Other Publications:
​JOHN, V. and EVANS, S. (2013) 'Musical Futures Wales Pilot 2011-12: Main Findings' [Online]. Available at: http://www.musicalfutures.org

JOHN, V. and EVANS, S. (2013) 'Musical Futures Wales Pilot 2011-12: Summary of Main Findings' [Online]. Available at: http://www.musicalfutures.org

Prosiectau

​Musical FuturesSefydliad Paul HamlynCydlynydd Dyfodol Cerddorol Cymru​2011-2014


 

Proffil

Rwy'n Gyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer TAR Uwchradd ac rwyf hefyd yn rhan o'r tîm Rheoli Ansawdd Partneriaeth sy'n monitro cywirdeb a chysondeb  graddio tiwtora a mentora  Profiad Ysgol ar draws SEWCTET. Ar ôl ennill B.Mus a TAR o Brifysgol Llundain, dysgais gerddoriaeth am un mlynedd ar bymtheg mewn ystod o ysgolion uwchradd yng Nghymru a Lloegr, a bûm yn Bennaeth Adran yn Ysgol Uwchradd Gatholig St Joseph yng Nghasnewydd. Rhwng 2004 a 2006, bum yn arwain y gwaith addysg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, gan greu rhaglen addysg eang ac amrywiol ar gyfer ysgolion a cholegau.

Ymunais ag Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd yn 2006 fel Uwch Ddarlithydd mewn Addysg Cerddoriaeth a chwblhau MA(Ed) yn y brifysgol yn 2011. Rwy'n arholwr Safon Uwch ar gyfer CBAC ac yn Gydymaith Dyfodol Cerddorol, sy'n gyfrifol am arwain peilot Cymraeg 2011-12 hynod lwyddiannus a'i gyflwyno ledled Cymru wedi hynny. Rwy'n berfformiwr cerddorfaol ac unigol brwd a gweithgar ac rwy'n chwarae ffliwt yn rheolaidd gydag ystod o ensembles o amgylch De Cymru.