Menter yn Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd

Mae Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd yn cynnwys yr Adran Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon, yr Adran Datblygiad Proffesiynol ac Adran y Dyniaethau. Ar draws y tair adran hyn, mae gan ddarlithwyr ystod eang ac amrywiol o brofiad ac maent yn gallu cynnig gwasanaethau ymchwil ac ymgynghori cymhwysol, rhaglenni datblygiad proffesiynol parhaus yn ogystal â chyrsiau byr, gan rannu'r arbenigedd hwn â phartneriaid cydweithredol ac unigolion â diddordeb. Mae'r Ysgol yn ymgysylltu â busnesau bach a chanolig (BBaCh) a sefydliadau cymunedol yn ogystal ag ysgolion ac Awdurdodau Lleol. Mae’r amrywiaeth sgiliau a gwybodaeth yn dod â deinameg fywiog i'r Ysgol yr ydym yn awyddus i'w rhannu.Cyrsiau byr

Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL), Tolkien & Ffantasi, Dysgu Awyr Agored a mwy. Gweld ein cyrsiau byr

SIHC

Yn darparu hyfforddiant sgiliau iaith Saesneg i fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf. Dysgwch fwy.

Gwasg Met Caerdydd

Tŷ cyhoeddi'r ysgol ei hun. Dysgwch fwy.

Cysylltu â Ni

Jo Bowers
Deon Cyswllt: Menter
jbowers@cardiffmet.ac.uk

Donna O'Flaherty
Rheolwr Cymorth Ymchwil a Menter
DOFlaherty@cardiffmet.ac.uk

Huw Jones
Swyddog Ymchwil a Menter
hpjones@cardiffmet.ac.uk

Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt llawn yma.