Hafan>Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd>Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA)
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon (AGA)

Mae Partneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon yn cynnwys Prifysgol Metropolitan Caerdydd a'i hysgolion cysylltiedig, yn gweithio ar y cyd â Phrifysgol Rhydychen, Prifysgol Caerdydd, Consortiwm Canolbarth y De (CSC), Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg (EAS), a Chyngor Dinas Caerdydd.

Gyda'i gilydd, mae Partneriaeth Caerdydd yn cydweithredu er mwyn sicrhau bod ein hathrawon dan hyfforddiant nid yn unig yn cyflawni, ond yn ceisio rhagori ar y safonau proffesiynol ar gyfer Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy addysg broffesiynol o ansawdd uchel sy'n drylwyr yn ymarferol ac yn heriol yn ddeallusol.


 ​​​​​​​​​
​​​​
Ynglŷn â'r Bartneriaeth

Cydweithio ag athrawon, ar gyfer athrawon, fel athrawon i ysbrydoli meddyliau Cymru yn y dyfodol


Blog Myfyriwr
"My Journey into Teaching: from Sport to PGCE Primary at Cardiff Met." by Hari Truman
Darllen mwy​​
Adran AGA

Mae gan Met Caerdydd dros 60 mlynedd o arbenigedd mewn cyflwyno Addysg Gychwynnol i Athrawon.
​​Dysgwch fwy.