Sioned Dafydd

​Swydd:​Uwch ddarlithydd ar gyfer TAR Cynradd
​Ysgol:​Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost:sdafydd@cardiffmet.ac.uk
​Rhif Ystafell:​B217

 

Ymchwil

Aelodaeth:
• Cymrawd yr Academi Addysg Uwch (FHEA)  

Diddordebau Ymchwil:
• Hyder myfyrwyr yn y defnydd o Gymraeg ar Lefel Meistr
• Dysgu Cymraeg fel ail iaith mewn ysgolion cynradd
• Y maint ysgol gorau posibl ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymru

Proffil

Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd 2003 fel Uwch Ddarlithydd mewn Addysg (Cyfrwng Cymru) ar y rhaglen TAR Cynradd , gan ddod yn Gyfarwyddwr Rhaglen am gyfnod o ddwy flynedd yn ddiweddarach. Cyn hyn, roeddwn yn bennaeth yr adran Gymraeg yn Ysgol Howell's Caerdydd lle dysgais Gymraeg fel iaith gyntaf ac ail iaith i ddisgyblion o'r Meithrin i'r chweched dosbarth. Roeddwn hefyd yn bennaeth Blwyddyn 7, yn gyfrifol am ofal bugeiliol a threfniadau trosglwyddo. Yn yr ysgol roeddwn hefyd yn gyfrifol am y Cwricwlwm Cymreig.

Graddiais gyda BA (Anrh) yn y Gymraeg o Brifysgol Gogledd Cymru Bangor (1987) ac yna cwblheais fy TAR ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth (1988). Cwblheais fy MAE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, a oedd yn  UWIC, yn 2011.

Cyfrifoldebau Cyfredol:

Tiwtor Cynradd TAR â chyfrifoldeb am Drefniadau Partneriaeth gydag Ysgolion Cyfrwng Cymraeg.

Cydlynydd, Monitor ac Asesydd GTP ar gyfer y Rhaglen Athrawon Graddedig (GTP) yn y sector cynradd ac uwchradd ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Cydlynydd Cynllun Colegau Cymraeg ar gyfer Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Darlithio ar Astudiaethau Addysg BA (Anrh), llwybr Cymru.

Darlithio ar iaith a  Gloywi iaith ar gyfer myfyrwyr cynradd TAR cyfrwng Cymraeg

Dolenni Allanol

2012-2015 Arholwr Allanol  TAR Cynradd Prifysgol Bangor (Llwybr Cymru)

2012-2015 Arholwr Allanol  BA Astudiaethau Addysg Prifysgol Bangor (llwybr Cymru)

2012-2015 Arholwr Allanol Gradd Sylfaen Astudiaeth Plentyndod, Prifysgol Bangor (Llwybr Cymru)

2014 - Llywodraethwr Awdurdod Lleol yn Ysgol Y Berllan Deg

2004-2006 Aelod o Gyngor Darlledu Addysg BBC Cymru

Aelod o bwyllgor Cylch Meithrin Radyr 2012 - 2013

2013 - Aelod o Fforwm Iaith Caerdydd