Sharon Dwyer

Swydd:Gweinyddwr y Ganolfan Hyfforddi Saesneg (ELTC)
​Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:eltc@cardiffmet.ac.uk
Ffôn:​029 2020 5992
​Rhif Ystafell:​Q014

 

Proffil

Rwy'n Weinyddwr y Ganolfan Hyfforddi Saesneg, wedi'i lleoli yn Queenswood, Campws Cyncoed.

Cyn ymuno â'r ELTC ym mis Hydref 2013, gweithiais i'r adran Cyfleusterau, a leolir yn Llandaf.

Mae fy nghyflogaeth flaenorol yn cynnwys Addysg Gynradd a Bancio.

Rhagor o wybodaeth

Rwyf wrth fy modd yn teithio ac yn ceisio ymweld â'm 2 blentyn, sydd ill dau yn byw dramor, mor aml â phosib.