Rhiain Burberry

​Swydd:​Cyfarwyddwr Rhaglen TAR Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol PCET
Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E-bost: rburberry@cardiffmet.ac.uk
​Ffôn: ​029 2041 6292
​Rhif Ystafell:​Q009

 

Proffil

Rhiain Burberry yw Cyfarwyddwr Rhaglen Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) a Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET).  Yn ddiweddar, mae Rhiain wedi’i phenodi’n arweinydd modiwl y modiwl Astudiaeth Annibynnol ar y Fframwaith Addysg MA. Hi hefyd yw arweinydd modiwl y modiwl Datblygu Sgiliau Academaidd ac mae’n dysgu ar y modiwl Cyflwyniad i Sgiliau Ymchwil ar y Fframwaith Astudiaethau Addysg.    Mae Rhiain hefyd yn dysgu ar y BA Gwaith Ieuenctid a Chymuned: Addysgu mewn Amgylcheddau nad ydynt yn Ffurfiol a’r rhaglen Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropaidd (ECDL).   Mae hi hefyd yn cyfrannu at fentrau eraill o fewn Prifysgol Metropolitan Caerdydd fel Menter, Ehangu Mynediad, Allgymorth ac Ysgolion Haf.

Enillodd Rhian ei gradd MSc mewn Systemau Gwybodaeth yn 2007.