Dr Nina Jones

​ ​ ​ ​ ​ ​Swydd:​Uwch Ddarlithydd mewn Drama
            Ysgol:​ Ysgol Addysg a Pholisi Cymdeithasol Caerdydd
​E- bost:najones@cardiffmet.ac.uk
​ Ffôn:​029 2020 1574
​Rhif Ystafell:​C017

 

Ymchwil

Grwpiau Ymchwil:
Grŵp Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRG)

Diddordebau Ymchwil:
Diwydiannau Teledu
Drama Teledu
Theori’r Cyfryngau
Diwylliant Enwogion
Astudiaethau Rhywedd
Diwylliannau Digidol a’r Cyfryngau Newydd
Y Cyfryngau ac Addysg

Cyhoeddiadau

Articles:
Jones, N (2018) ‘We’re seeing plenty of Welsh locations in BBC dramas – one day they may be shows about Wales’. The Conversation (online) Available at: https://theconversation.com/were-seeing-plenty-of-welsh-locations-in-bbc-dramas-one-day-they-may-be-shows-about-wales-92628

Jones, N (2018) ‘Wales is more than mere window-dressing’. Morning Star (online) Available at: https://morningstaronline.co.uk/article/culture-wales-more-mere-window-dressing


Conference papers:
Jones, N 2012. Research Paper ‘Wales and Welshness: The Indian Doctor’ at the Annual Postgraduate Conference, University of Glamorgan, June 2012. Cardiff.

Jones, N 2012. ‘Welsh and Scottish Television Drama Production: network imperatives’ at Cyfrwng Creative and Cultural Industries Postgraduate Conference, University of Glamorgan. Sept 2012. Cardiff.

Jones, N 2014. ‘“The Best Person”: Producer Perspectives of Production Talent in Wales and Scotland’ at Becoming Scotland: Screen Cultures in a Small Nation, Queen Margaret University. Aug 2014. Edinburgh.


Guest Speaker/Position Piece:
Jones, N 2013. ‘Transformations in Wales and Scotland: A Television Drama Production Perspective’ at Imagining Scotland through Cultural Policy, Queen Margaret University. April 2013. Edinburgh.

Jones, N 2014. Position Piece, ‘“The Best Person”: Producer Perspectives of Production Talent in Wales and Scotland’ at Shaping Scotland’s Talent: Change, Flexibility and New Pathways in the Screen Industries, University of Glasgow, March 2014. Glasgow.


Proffil

Ymunais â Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ym mis Ionawr 2012 ac rwy’n darlithio ar fodiwlau gradd ac uwchraddedig amrywiol (lefelau 4-7) gan gynnwys:   Introduction to Media Theory, Media Industries, Moving Image, Digital Cultures and New Media, and Law, Ethics and Landscape.

Mae fy nhraethawd hir ar gyfer fy noethuriaeth, o Brifysgol De Cymru (Gorffennaf 2016) yn edrych ar y BBC a’i effaith ar ecoleg cynhyrchu dramâu teledu yng Nghymru a’r Alban rhwng 2003-2013.  Mae’n cynnig ymchwil cynradd gwreiddiol sy’n cyfleu lleisiau’r rheiny sy’n gweithio o fewn y BBC a sefydliadau annibynnol er mwyn asesu’r ffyrdd y maent yn dehongli, trafod a gweithredu mentrau polisi allweddol y BBC yn ogystal â ffactorau di-bolisi eraill sy’n gysylltiedig â’r modd gaiff cenhedloedd a rhanbarthau’r DU eu cynrychioli.  Mae’r ymchwil hefyd yn dadansoddi’r ffyrdd gaiff Cymru a’r Alban eu cynrychioli o fewn cynnwys ffuglennol y BBC yn ystod y cyfnod hwn. 
 

 

Cymwysterau

BA (Anrhydedd) Cyfryngau Darlledu a Diwylliant Poblogaidd

TAR mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET)

 BBC Television Drama in Wales and Scotland (2003-2013)

 

Am ragor o wybodaeth ynghylch Y Cyfryngau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd gweler: http://www.cardiffmet.ac.uk/education/courses/Pages/BA-Media-Joint-Honours.aspx

Rhagor o wybodaeth

Addysgu cyfredol:
Cyflwyniad i'r Cyfryngau Cyfoes
Diwylliannau Digidol a Chyfryngau Newydd
Diwydiannau'r Cyfryngau
Delweddau Symudol
Ysgrifennu sgriptiau
Dulliau Ymarfer ac Ymchwil Proffesiynol
Diwallu Anghenion Unigol (Addysg)